04/2024 02/2024
Anna Będkowska Redaktor prowadzący GLOBEnergia
W marcowym wydaniu elektronicznego magazynu "Globenergia Plus" zgłębiamy różnorodność form energetyki obywatelskiej oraz rewolucyjne zmiany w transporcie morskim. Polska to kraj, w którym ponad milion osób działa jako prosumentów, a ta liczba stale wzrasta. Niemniej jednak, większość z nas kojarzy pojęcie prosumenta z osobą, która posiada własny dom jednorodzinny i panele fotowoltaiczne na dachu. Okazuje się jednak, że istnieje znacznie szerszy zakres możliwości w zakresie energetyki obywatelskiej, a jedną z ciekawszych form jest prosument zbiorowy. Co możemy oczekiwać po takiej formie energetyki? Czy warto zastanowić się nad jej wdrożeniem? Odpowiedzi na te pytania oraz kluczowe aspekty funkcjonowania prosumenta zbiorowego przedstawia nam Artur Wojtysiak, ekspert z firmy Solfinity. Prosument zbiorowy wytwarza energię ze źródeł odnawialnych na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej lub działalności gospodarczej. Moc instalacji w przypadku użytku własnego nie może przekroczyć 50 kW, natomiast dla działalności gospodarczej limit wynosi 1 MW. Korzyścią dla prosumenta zbiorowego są m.in. niższe koszty zakupu energii elektrycznej. W kolejnej części magazynu przenosimy się na szerokie wody, gdzie pod lupę bierzemy transport morski. Pomimo że 99% tej gałęzi wykorzystuje tradycyjne paliwa kopalne, istnieje potencjał dla zmiany na bardziej ekologiczne rozwiązania. Analizujemy alternatywy, takie jak LNG, LPG, metanol, biopaliwa, amoniak czy wodór, które mogą zrewolucjonizować branżę transportową. Przyglądamy się również wpływowi transportu morskiego na środowisko naturalne i możliwościom jego ograniczenia poprzez zastosowanie bardziej ekologicznych technologii. Warto również zwrócić uwagę na zagadnienie ekologicznej utylizacji odpadów. W artykule „Dlaczego mamy tak mało ekospalarni odpadów?” analizujemy historię spalarni odpadów w Polsce oraz poszukujemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nadal jest to temat rzadko poruszany w kontekście ekologii. Zapraszamy do lektury naszego marcowego wydania, które kładzie nacisk na różnorodność oraz ekologiczne aspekty współczesnych wyzwań energetycznych i transportowych.