03/2024
Anna Będkowska Redaktor prowadzący GLOBEnergia
Kwietniowe wydanie elektronicznego magazynu „Globenergia Plus” poruszamy tematy związane z energią w głębi ziemi: nie tylko z geotermią, ale też z magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach. Piszemy też o wodorze – wyzwaniach i możliwościach. Wspominamy o biopaliwach, a także o pompach ciepła – w kontekście planowania instalacji i nowinek technologicznych. Energię zakumulowaną w pokładach skalnych pod naszymi stopami możemy wykorzystywać dzięki systemom geotermalnym. Jak robić to w optymalny sposób i jak zarządzać dostępnymi zasobami – nad tymi zagadnieniami pochylał się projekt badawczy, o którym przeczytasz w naszym magazynie. Okazuje się jednak, że pod ziemią można również magazynować energię – na przykład w formie wodoru, wytwarzanego ze źródeł odnawialnych. Jakie wiążą się z tym wyzwania i perspektywy? Z wodorem wiąże się również konieczność znalezienia ogromnych nakładów finansowych. Czym w tym kontekście jest pomoc publiczna? Biopaliwa mogą pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Jakie bariery technologiczne łączą się z produkcją biopaliw? W jaki sposób grzyby mogą pomóc nam w ich przezwyciężeniu? Tego również dowiecie się z kwietniowego wydania magazynu. Piszemy w nim też o pompach ciepła i o roli jaką pełni instalator podczas inwestycji w takie urządzenie. Czemu jest ważny? Jak go wybrać? Pompy ciepła to jednak nie tylko ogrzewanie pojedynczych domów, ale również systemy ciepłownicze. Jak można wykorzystać pompy ciepła na dużą skalę i jakie nowe rozwiązania techniczne testują obecnie naukowcy? Zapraszamy do lektury kwietniowego wydania magazynu i spojrzenia na znane zagadnienia energetyczne z różnych stron!