Aktualności Aktualności

Katowice pierwszym e-mobilnym polskim miastem!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

transport, elektromobilność

Według zapisów zawartych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w gminie, w której mieszka więcej niż 150 000 mieszkańców, ale mniej niż 300 000, do końca 2020 roku powinno znaleźć się 100 punktów ładowania. Jak podaje Tauron, Grupa zbudowała 86 ze 115 działających w Katowicach punktów ładowania.

Katowice są pierwszym miastem w Polsce, któremu udało się spełnić warunki zapisane w ustawie. W stolicy Górnego Śląska 1 punkt ładowania przypada na 1,9 km2. To największe zagęszczenie takiej infrastruktury w kraju.

Na mocy umowy podpisanej przez Tauron Dystrybucja z Tauron Sprzedaż wszystkie stacje ładowania samochodów elektrycznych od Taurona, nie tylko te w Katowicach, są zasilane energią pochodzącą wyłącznie z OZE. Stacje Taurona zasilane z sieci OSD dostarczają energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł: elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Pochodzenie energii potwierdza Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu.

Niższe ceny ładowania pojazdów

TAURON Dystrybucja Serwis, operator stacji ładowania pojazdów elektrycznych, obniżył ceny energii na stacjach AC o blisko 25 procent. Stawka za kilowatogodzinę obowiązująca od 1 maja 2020 roku wynosi 1,21 zł.

Wzrost liczby samochodów elektrycznych

Według Michała Koszałki, prezesa zarządu w TAURON Dystrybucja Serwis S.A., wiele wskazuje na to, że w Polsce będzie przybywać samochodów o napędzie elektrycznym. W związku z tym, kierowcy tych pojazdów powinni mieć zapewniony powszechny dostęp do stacji ładowania w przestrzeni miejskiej, o czym decyduje liczba stacji ładowania.

Według danych PSPA z końca marca 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 10 701 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W I kwartale bieżącego roku przybyło 1 705 samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in. To o 86% więcej niż w I kwartale 2019 r.

Infrastruktura ładowania

Wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych rozwija się również infrastruktura. Według danych PSPA, pod koniec marca 2020 w Polsce funkcjonowało 1114 stacji ładowania pojazdów elektrycznych - 2 067 punktów. 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Efekt koronawirusa

Jak podaje PSPA mimo wzrostu sprzedaży EV w I kwartale 2020 r. w porównaniu do ubiegłego roku, w marcu pojawiły się pierwsze oznaki wyhamowania rynku wywołane pandemią COVID-19. Liczba instalacji nowych stacji ładowania względem lutego spadła o ponad połowę. Zmniejszyła się również liczba rejestracji samochodów elektrycznych.

Źródła: TAURON, ORPA, PSPA