Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach to olbrzymie przedsięwzięcie, w które zaangażowanych było wiele stron zrzeszających setki ludzi pracujących na jego sukces. Jak czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia – pomimo przedłużających się obrad, trudnościach w zaakceptowaniu wszystkich postulatów i zagorzałych dyskusjach nad przyszłością działań chroniących klimat, udało się wypracować globalne porozumienie klimatyczne.

Oficjalnie mówi się więc o sukcesie obrad w Katowicach.

196 państw i dwa tygodnie obrad

Negocjatorzy ze 196 państw i Unii Europejskiej przez dwa tygodnie pracowali nad Katowickim pakietem klimatycznym, wdrażającym Porozumienie paryskie.
Kilkanaście dni intensywnych prac przyniosło efekty w postaci domknięcia poszczególnych obszarów zasad realizacji Porozumienia paryskiego, zawartego w 2015 roku. W ciągu dwóch tygodni przedyskutowano cały szereg kwestii – zarówno zasadniczych, jak też bardzo szczegółowych i technicznych – składających się na skomplikowany i trudny dokument. Wśród nich znalazły się m.in. finanse, transparencja czy adaptacja.

Prezydent COP24 Michał Kurtyka mówił na zakończenie obrad, że niezwykle trudno jest dość do porozumienia, gdy mamy do czynienia ze stanowiskami blisko 200 Stron, tym bardziej, że sprawa umowy tak wieloaspektowa i techniczna.

– Nasze wspólne wysiłki nie polegały jedynie na produkcji tekstów, czy bronieniu narodowych interesów. Kierowaliśmy się poczuciem odpowiedzialności za los ludzi i zaangażowaniem w losy Ziemi, która jest domem naszym i pokoleń, które przyjdą po nas – czytamy słowa prezydenta COP24 na stronie COP24.

W Katowicach, w ramach COP24, pojawiły się liczne głowy państw, szefowie rządów oraz blisko 100 ministrów środowiska i spraw zagranicznych z całego świata. Dzięki konsensusowi, jaki przy ich ogromnym zaangażowaniu osiągnęły Strony, Katowice stały się po Kioto i Paryżu kolejnym kamieniem milowy na drodze do zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej. W Regułach Katowickich poszczególne Strony przyjęły ścieżki, którą każda z nich będzie podążać w zakresie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu.

Efekty szczytu klimatycznego w Katowicach

Pakiet Katowicki to zrównoważony i uczciwie dzielący interesy wszystkich stron dokument, który będzie miał pozytywny wpływ na nasz świat.

Już pierwszego dnia Szczytu COP24 prezydent Andrzej Duda ogłosił deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Jej przyjęcie było najważniejszym punktem Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów. Kolejnego dnia, przedstawiono wspólną inicjatywę Polski i Wielkiej Brytanii Katowickie Partnerstwo dla Elektromobilności, prezentowaną w obecności Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta COP24 Michała Kurtykę. Klimatu”. W drugiej części szczytu ogłoszono deklarację „Lasy dla klimatu”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz Paola Deda reprezentująca UNECE.

Wynik szczytu – lepszy niż przypuszczano

Wybór Polski na organizatora COP24 to niewątpliwie duże wyróżnienie. Jednak już od pierwszego dnia pojawiały się słowa krytyki związane z wyborem miasta i sponsorów. Media przepełnione były zdjęciami z wydarzenia, przedstawiającymi Polskę jako kraj niegotowy na zmiany w energetyce.
Niewątpliwie kontrowersyjna wypowiedź Andrzeja Dudy pierwszego dnia COP24 przelała szalę goryczy.

Prezydent przedstawił postępy, jakie Polska zrobiła w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz podkreślił wagę porozumienia paryskiego. Tuż po tym wprost zaznaczył, że Polska nie ma zamiaru zrezygnować z wykorzystywania “czarnego złota”. Węgiel ma być głównym źródłem pozyskiwania energii w Polsce przez najbliższe 20 lat.

Michał Kurtyka podsumowuje jednak, że wynik szczytu jest dużo lepszy niż zakładano. Powiedział to w kontekście wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się, co świadczy o zrozumieniu i akceptacji dla globalnej polityki klimatycznej, a także poczuciu światowej solidarności.

O szczegółach samego porozumienia klimatycznego w Katowicach wkrótce!

Redakcja GLOBEnergia