Kim jest prosument? Jak będzie zdefiniowany w nowelizacji ustawy o OZE?

11 marca w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Energii w tym wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego z przedstawicielami organizacji społecznych i środowisk skupiających prosumentów.

Nasze dzisiejsze propozycje, stanowią punkt wyjścia do dalszych rozmów w obszarze m.in. definicji prosumenta. Liczmy na dyskusję, która pozwoli na przygotowanie dobrej i stabilnej propozycji, która będzie wynikiem konsensusu – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas spotkania.

Wiceminister Piotrowski podkreślał podczas spotkania wartość i potrzebę rzeczowej komunikacji, która stanowić będzie podstawę do przygotowania zapisów w obszarze prosumenta. Celem jest przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o OZE.

 Rzeczą zasadniczą jest definicja prosumenta. – Chcielibyśmy go zdefiniować jako osobę fizyczną, która oczywiście może prowadzić działalność gospodarczą, a jej celem nie jest osiąganie przychodów z wytwarzania energii elektrycznej – dodał.

Zdaniem wiceministra ważne jest określenie bilansowania energii pobieranej i przekazywanej do sieci przez prosumenta w pewnym okresie.  Jak zasygnalizował rozwiązaniem jest wykorzystanie sieci elektroenergetycznej jako „akumulatora”.

Nasza propozycja polega na wykorzystaniu systemu rabatów/opustów dla osób wytwarzających nadwyżki energii – dodał.

Zauważył, że prosumenci wprowadzający energię elektryczną do sieci mogliby uzyskać prawo do uzyskania opustu/rabatu na energię, którą w zamian z sieci odbiorą – Taką propozycję, chcemy przedyskutować i liczymy na państwa opinie – podkreślił.

Wiceminister Piotrowski dodał także, że prosument, który będzie chciał sprzedać energię elektryczną będzie musiał najpierw podpisać umowę na dostawę energii ze sprzedawcą, który będzie skłonny ją kupić. – Będzie miał on wybór, albo podpisze umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, albo z innym podmiotem, który ma na tym obszarze największą ilość odbiorców, i który zostanie wyznaczony do jej kupienia. W tym przypadku należy przyjąć jednak pewne wskaźniki – dodał.

Propozycja Ministerstwa Energii polega na zasadzie, że każda 1 kWh odprowadzona do sieci będzie tytułem do odebrania 0,7 kWh przez prosumenta. Zauważył także, że należy przyjąć, że nie można odebrać więcej niż się odprowadziło, a okres do ewentualnego zbilansowania powinien wynieść rok.

Źródło: Ministerstwo Energii