Każdy z nas otrzyma SMS z ostrzeżeniem o złej jakości powietrza

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Alert RCB – to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami, który został wdrożony kilka lat temu. Znamy go z otrzymywanych ostrzeżeń o anomaliach pogodowych lub innych wydarzeniach. Alert RCB dotyczy przede wszystkim zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Jest rozsyłany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Jego działanie polega na tym, że osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Co najważniejsze, Alert RCB nie narusza bezpieczeństwa naszych danych. Wiadomości sms są rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych, z którymi mamy zawarte umowy.

SMS z ostrzeżeniem o złej jakości powietrza

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że każdy z nas będzie otrzymywał SMS-owe ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza. SMS-a dostaną osoby przebywające na terenie powiatów, na obszarze których prognozowane będzie przekroczenie poziomu alarmowego dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Rekomendacje wydawać będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wiadomości zostaną rozesłane, gdy prognoza GIOŚ wskaże, że w danym powiecie istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3. Wartość ta została określona rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Czy jest pył PM10? Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów.

Ostrzeżenia GIOŚ są sporządzane na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy – czytamy w komunikacie.

Co znajdzie się w wiadomości tekstowej?

Treść SMS-ów będzie następująca:

„Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz”

MKiŚ informuje, że treść ostrzeżenia może ulec niewielkim zmianom. Komunikaty będą na bieżąco publikowane również na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz na profilach Centrum w mediach społecznościowych.

W pracach nad uruchomieniem Alertu RCB przy złej jakości powietrza brali udział eksperci GIOŚ, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze.

Źródło: RCB/Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również