KE chce zapewnić dostęp do surowców krytycznych

europa, szachy

16 marca Komisja Europejska przedstawiła zestaw środków legislacyjnych, które mają zapewnić Unii Europejskiej dostęp do surowców krytycznych dla sektorów strategicznych. Działania są podejmowane w obawie o zbyt duże uzależnienie Europy od importu krytycznych materiałów dla technologii niezbędnych do transformacji gospodarczej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

europa, szachy

Podziel się

Transformacja gospodarki unijnej wymaga instalacji wielu technologii, a ich rozwój jest oparty na dostępie do surowców. UE chce wesprzeć rodzimych producentów technologii i rozwiązań, ale trzeba zapewnić dostęp do surowców. Surowce krytyczne są niezbędne dla przemysłu zielonych technologii, cyfrowego, lotniczego i kosmicznego oraz sektora obronnego.

- Panele słoneczne, pompy ciepła, samochody elektryczne, chipy, produkty farmaceutyczne, amunicja - surowce mają zasadnicze znaczenie dla technologii i produktów o strategicznym znaczeniu. Popyt na te cenne i ograniczone zasoby gwałtownie rośnie, co doprowadziło do globalnego wyścigu o “nowy gaz i ropę naftową” w centrum naszej gospodarki. Omawiany akt pozwoli UE rozwinąć działania w zakresie wydobycia, rafinacji, recyklingu i dywersyfikacji, prowadząc do zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego dostępu do surowców krytycznych - powiedział Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego. 

KE wskazuje, że wysiłki UE na rzecz osiągnięcia jej celów klimatycznych i cyfrowych mogą być zaprzepaszczone, jeśli nie ograniczy ryzyka dla łańcuchów dostaw związanych z zależnościami od dostawców spoza UE. KE przyjęła w tym celu rozporządzenie w sprawie surowców krytycznych.

- Akt ten zbliży nas do realizacji naszych ambicji klimatycznych. Usprawni on rafinację, przetwarzanie i recykling surowców krytycznych w Europie. Surowce mają zasadnicze znaczenie przy technologiach produkcji niezbędnych do naszej dwojakiej transformacji, takich jak wytwarzanie energii wiatrowej, magazynowanie wodoru czy baterie. Zacieśniamy naszą współpracę z wiarygodnymi partnerami handlowymi na całym świecie, aby zmniejszyć obecne zależności UE od tylko jednego lub kilku krajów – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Surowce strategiczne

Rozporządzenie zawiera wykaz surowców strategicznych. W rozporządzeniu określono też wymogi dla łańcuchów dostaw. Wydobycie ma odpowiadać co najmniej 10 proc. rocznego zużycia surowców krytycznych w UE. Przetworzone materiały mają stanowić co najmniej 40 proc. rocznego zużycia, uzyskane z recyklingu – 15 proc. Czytamy, że dany surowiec może pochodzić z jednego kraju (eksportera), ale jego import nie może przekroczyć 65 proc. rocznego jego zużycia w UE.

Rozporządzenia ogranicza obciążenia administracyjne i upraszcza procedury wydawania zezwoleń na projekty dotyczące surowców krytycznych w UE. Przewidziano monitorowanie łańcuchów dostaw surowców krytycznych oraz koordynację strategicznych zapasów surowców między państwami członkowskimi. Niektóre duże przedsiębiorstwa będą musiały przeprowadzić audyt swoich strategicznych łańcuchów dostaw surowców.

Państwa członkowskie będą musiały przyjąć i wdrożyć krajowe środki służące poprawie zbiórki odpadów bogatych w surowce krytyczne oraz zapewnieniu ich recyklingu do wtórnych surowców krytycznych.

Źródło: Komisja Europejska

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia