KE oddala pozew o karę dla Polski

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Komisja Europejska postanowiła wycofać skargę przeciwko Polsce, którą złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w październiku 2012 roku. Kara miała być konsekwencją niepełnego wdrożenia unijnej dyrektywy o energii elektrycznej.

Pod koniec sierpnia do Brukseli trafiła informacja o nowelizacji Polskiego prawa energetycznego. Mały Trójpak uchwalony został 26 lipca tego roku. Po przeanalizowaniu przepisów nowelizacyjnych Komisja uznała, że Polska tym samym w pełni spełniła wymagania unijnej dyrektywy, co w konsekwencji pozwoliło na wycofanie skargi.

Polska uniknie kary finansowej w wysokości 84 tys. 378 euro dziennie od dnia wyroku do czasu pełnego wdrożenia unijnych przepisów.
Dyrektywa Unijna dotycząca energii elektrycznej jest częścią III pakietu energetycznego liberalizującego unijny rynek energii. Pakiet ten zakłada między innymi wzmocnienie niezależność regulatorów,  rozdziału działalności energetycznej dystrybucyjnej od handlowej oraz zwiększenie konkurencji na rynku energii.
Źródło: WNP