KE proponuje krótszy okres obowiązywania ceł antydumpingowych na produkty PV z Chin

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W styczniu 18 z 28 państw członkowskich głosowało przeciwko wydłużeniu okresu obowiązywania ceł antydumpingowych. Komisja Europejska zamierza przedstawić nową propozycję wydłużenia okresu obwiązywania ceł do 18 miesięcy.

Stopniowe wycofywanie ma na celu zapewnienie producentom paneli fotowoltaicznych w UE czasu do przystosowania się do nowej sytuacji - oświadczył Timmermans - Warunki cenowe będą poddane dyskusji z udziałem państw członkowskich".

Organizacja reprezentująca europejskich producentów działających na rynku solarnym - EU ProSun - skrytykowała KE za planowane ustępstwo. Rzecznik SolarPower Europe poinformował, że Komisja zmierza we właściwym kierunku, podejmując decyzję o redukcji okresu obowiązywania ceł, choć twierdzi, że lepsze byłoby skrócenie okresu do 12- 15 miesięcy.

Niemniej mamy nadzieję, że Komisja poczyni krok naprzód i wycofa owe środki, tak szybko, jak to możliwe, które to stanowisko zostało przyjęte przez większość państw członkowskich i 98 % europejskiego sektora PV - oznajmiło SolarPower Europe.

Od czasu ostatniego głosowania państw członkowskich, SolarPower Europe stworzyła listę ustępstw, które chciałaby zobaczyć w zaproponowanych przez Komisję regulacjach. Milan Nitzschke, przewodniczący EU ProSun, wezwał Komisję do ponownego rozważenia swojej propozycji.

Przedłużenie okresu obwiązywania ceł do jedynie dwóch lat już teraz jest bardzo kruchą propozycją - poinformował Nitzschke, dodając że jakiekolwiek przedłużenie okresu krótsze niż do dwóch lat skutecznie zniechęci do dalszego inwestowania w PV przez sektor europejski.

28 państw członkowskich UE zadecyduje teraz, czy zaakceptować nową propozycję KE. Decyzja zostanie podjęta w marcu. Co więcej minimalne ceny importu (MIP) będą wymagały pilnych zmian, w miarę jak koniec okresu obowiązywania ceł zbliża się nieuchronnie.

Podczas gdy UE  przede wszystkim winna chronić swoich producentów przed nieuczciwą konkurencją ze strony Chin i nie tylko, MIP przez długi okres ich trwania były na znacznie wyższym poziomie niż rzeczywiste ceny modułów na świecie, które to moduły były dostępne nie tylko z chińskich źródeł, ale też od europejskich producentów - oświadczył Andy Pegg - CEO firmy dystrybucyjnej Segen - Spowodowało to znaczne straty w całym europejskim sektorze instalacji PV. Jeśli MIP mają trwać nadal, należy podjąć środki poprawiające sposób, w jaki ceny są kalkulowane, by były zgodne z cenami światowymi.

Opracowano na podstawie: PV Tech, PV Magazine