Komisja Europejska zastanawia się, jak zaradzić skutkom ogólnoświatowego wzrostu cen energii, który utrzyma się przez całą zimę oraz jak wesprzeć osoby prywatne i przedsiębiorstwa w UE. Wczoraj przedstawiła zestaw narzędzi, które mogą wykorzystać decydenci krajowi, aby zaradzić bezpośrednim skutkom obecnych wzrostów cen energii. Jak czytamy, środki krajowe obejmują wsparcie gospodarstw domowych w zakresie dochodów w sytuacjach nadzwyczajnych, pomoc dla przedsiębiorstw oraz obniżki podatków. Komisja zadeklarowała, że będzie wspierać inwestycje w OZE i efektywność energetyczną. W planie jest zbadanie możliwości podjęcia działań w zakresie magazynowania energii i zakupu rezerw gazu oraz ocena obecnej struktury rynku energii elektrycznej.

Komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała, że UE wychodzi z okresu pandemicznego i rozpoczyna odbudowę gospodarek, co wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Kluczowa jest ochrona odbiorców wrażliwych i przedsiębiorstw. – Obecna sytuacja jest wyjątkowa – wewnętrzny rynek energii służył nam dobrze przez ostatnie 20 lat – podkreśliła. UE chce mieć pewność, że w przyszłości będzie równie skuteczny w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, zwiększaniu niezależności energetycznej i osiąganiu celów klimatycznych.

Kluczowe jest, aby środki zaradcze można było łatwo skorygować wiosną, gdy sytuacja się ustabilizuje. Nie mogą one zakłócić długoterminowego procesu przechodzenia na bezemisyjne źródła energii ani utrudnić inwestycji.

Receptą bony?

Decydenci mogą udzielić odbiorcom dotkniętym ubóstwem energetycznym wsparcia dochodowego w sytuacji nadzwyczajnej, na przykład w postaci bonów lub przez opłacanie części rachunku za energię. W finansowaniu tego środka mogą pomóc dochody z EU ETS. Decydenci mogą zezwolić na tymczasowe odroczenie płatności rachunków za energię oraz wprowadzić środki chroniące przed odłączeniem od sieci. Przydatne mogą być także tymczasowe obniżenie stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, udzielanie pomocy przedsiębiorstwom lub gałęziom przemysłu, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Inwestycje w OZE

Przejście na bezemisyjną energię jest w opinii KE najlepszym zabezpieczeniem przed wstrząsami cenowymi i należy je przyspieszyć. OZE odgrywają wprawdzie coraz większą rolę w zasilaniu sieci elektroenergetycznej i wyznaczaniu poziomu cen, ale inne źródła energii, w tym gaz, są nadal potrzebne w okresach zwiększonego zapotrzebowania. KE wyjaśnia, że obecna struktura rynku sprawia, że kiedy tylko do sieci trafia energia elektryczna produkowana z gazu, to obowiązującą cenę wyznacza właśnie gaz. Kryzys zwrócił również uwagę na znaczenie magazynowania dla funkcjonowania rynku gazu w UE. Zdolność magazynowania, którą dysponuje obecnie UE, pokrywa ponad 20 proc. jej rocznego zużycia gazu.

Kluczowe są także inwestycje w modernizacje i efektywność energetyczną, przyśpieszenie organizowania aukcji OZE oraz procedur wydawania koncesji na produkcję energii z OZE. Nie bez znaczenia pozostają magazyny energii. Kluczowe jest, aby zachęcać konsumentów na rynku energii do wyboru i zmiany dostawców, wytwarzania własnej energii elektrycznej i przyłączania się do społeczności energetycznych.

Inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną nie tylko zmniejszą zależność od importowanych paliw kopalnych, ale sprawią również, że hurtowe ceny energii będą bardziej przystępne i odporne na globalne ograniczenia podaży – wskazuje KE.

Przywódcy europejscy omówią ceny energii na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 21–22 października.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja GLOBEnergia