Podczas dzisiejszego przemówienia przewodniczący KE podkreśliła, że pomimo pandemii w UE należy dbać o życie i środowisko.

– Ostatnie 6 miesięcy tylko wzmocniły transformację cyfrową i zieloną – podkreśliła von der Leyen.

Podczas przemówienia powiedziała, że misją UE jest dotarcie do celu neutralności, ale będzie on trudny do osiągnięcia “utrzymując status quo”. Podkreśliła, że trzeba realizować go szybciej i lepiej. Na podstawie przeprowadzanych analiz zaproponowała zwiększenie celu do 2030 r. w zakresie emisji do co najmniej 55 proc., co stanowi wzrost celu z 40 do 55 proc.

– Cel jest ambitny, możliwy do zrealizowania i korzystny dla Europy. Teraz mamy technologię, o wiele większą wiedzą i inwestycje. Naszą odpowiedzialnością jest teraz to, aby ten cel wdrożyć. Realizacja celu pozwoli zmniejszyć import energii, zanieczyszczenie powietrza oraz wygenerować więcej miejsc pracy. Trzeba zwiększyć efektywność energetyczną – tłumaczyła von der Leyen.

37 proc. z funduszy Next Generation EU na Europejski Zielony Ład

27 maja br KE przedstawiła plan Next Generation EU, czyli nowe narzędzie służące odbudowie gospodarki europejskiej. Ursula von der Leyen poinformowała, że 37 proc. z funduszy Next Generation EU ma być przeznaczone na cele Europejskiego Zielonego Ładu. Inwestycje mają być realizowane z pomocą zielonych obligacji. Przewodniczący KE podkreśliła, że trzeba inwestować w wodór i innowacje. Wskazała też na potencjał wodoru w kontekście produkcji stali.

– Ważna jest transformacja przemysłu oraz samego budownictwa. Chce stworzyć obszary, aby modernizować przemysł, napędzać mobilności i tchnąć nowe życie w obszary wiejskie. Nasze budynki generują ponad 40 proc. naszych emisji, muszą być tańsze i bardziej zrównoważone. Sektor budowlany może być zmieniony ze źródła CO2 na miejsce pochłaniania CO2. Next Generation EU ma być startem dla fali innowacji oraz bycia liderem w gospodarce o obiegu zamkniętym – mówiła von der Leyen.

1 rok kadencji Ursuli von der Leyen

Przewodnicząca podsumowała dotychczasowe swoje działania w KE – minął już rok objęcia stanowiska. W podsumowaniu swojej kadencji von der Leyen podkreśliła, że już w 11 dniu swojej kadencji przedstawiono m.in. strategię Europejski Zielony Ład i jego pierwsze elementy składowe, wprowadzając Unię na drogę osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zaproponowano także pakiet mający uczynić Europę globalnym liderem w zakresie innowacji cyfrowych. Przedstawiliśmy strategię przemysłową UE, by zdefiniować nową drogę dla europejskiego przemysłu w czasach transformacji ekologicznej i cyfrowej.


Grafika: Komisja Europejska

14 stycznia br. KE ogłosiła plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy, aby zmobilizować prywatne środki finansowe na wsparcie zielonej transformacji. Plan ten zawiera również mechanizm sprawiedliwej transformacji, który zapewni kierunek działań sprzyjający włączeniu społecznemu i dobrobytowi. KE zaproponowała mobilizację co najmniej 100 mld euro za pośrednictwem mechanizmu sprawiedliwej transformacji na pomoc regionom, sektorom przemysłu i pracownikom, którzy staną w obliczu największych wyzwań związanych z zieloną transformacją.

4 marca Komisja Ursuli von der Leyen zaproponowała także europejskie prawo o klimacie, które ma przekształcić obietnice polityczne w zobowiązania prawne. Tego samego dnia rozpoczęto konsultacje publiczne w sprawie przyszłego paktu na rzecz klimatu skierowane do władz regionalnych, społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli przemysłu i szkół. W marcu Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, natomiast w lipcu strategię na rzecz łączenia sektorów oraz strategię na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Opracowanie: Patrycja Rapacka

Redakcja GLOBEnergia