System handlu uprawnieniami do emisji

System handlu uprawnieniami do emisji, czyli ETS, to unijny system opłat za emisje CO2. Jego celem jest promowanie dekarbonizacji. Do tej pory zakres ETS był ograniczony tylko do niektórych sektorów, w tym energetyki, dużego przemysłu i lotnictwa.

Zielony Ład ma przyczynić się do wzmocnienia i rozszerzenia systemu handlu emisjami również na inne sektory. W związku z tym Komisja Europejska ocenia, jak to zrobić.

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa dla każdego państwa członkowskiego, w jakim stopniu powinno zredukować emisję CO2, aby osiągnąć cele UE, we wszystkich sektorach nieobjętych ETS. Zmiany wprowadzane w jednym z dwóch aktów prawnych mają bezpośredni wpływ na drugi.

Konsultacje społeczne

Jak podaje SPIUG, 29 października 2020 Komisja Europejska otworzyła dwie konsultacje publiczne w sprawie rozszerzenia obecnego unijnego systemu opłat za emisje CO2 (system handlu uprawnieniami do emisji lub ETS) na nowe sektory, w tym na budynki. Rozwiązanie ma wzmocnić działania związane z ETS w ramach planu osiągnięcia 55% redukcji emisji CO2 do 2030 roku.

Jedna z konsultacji dotyczy sposobu przeglądu przepisów dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji. Drugi dotyczy przyszłości rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), uzupełniającego aktu prawnego, który dotyczy wszystkich emisji CO2 nieobjętych zakresem ETS.

Na razie to wstępne kroki. W przyszłości Komisja Europejska przeprowadzi bardziej szczegółowe konsultacje w tej sprawie, jednak ich data nie została jeszcze ustalona. Publikacja wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej ma nastąpić w czerwcu 2021 r., wraz z propozycjami przeglądu m.in. dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (pakiet „Fit for 55”).

Następne kroki:

26 listopada 2020 r. przypada ostateczny termin odpowiedzi na konsultacje w sprawie przeglądu systemu handlu uprawnieniami do emisji i rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego.

Zainteresowani mogą odpowiadać bezpośrednio na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie zmienionych wniosków ustawodawczych dotyczących pakietu
„Fit for 55” – redukcja emisji o przynajmniej 55% do 2030, w tym ETS, rozporządzenia w sprawie
wspólnego wysiłku redukcyjnego i innych aktów prawnych, co ma nastąpić w czerwcu 2021 roku.

Źródło: SPIUG

Redakcja GLOBEnergia