Po 9 miesiącach prac nad certyfikatem  KEYMARK  dla pomp ciepła, został on oficjalnie dodany do listy certyfikatów CEN. 

 
O certyfikat KEYMARK dla pomp ciepła zabiegał europejski przemysł pomp ciepła przy współpracy z jednostkami certyfikującymi BRE z Wielkiej Brytanii, DINCERTO z Niemiec i SP CERT ze Szwecji. 
 
Jak zapewniają inicjatorzy tego pomysłu- ma on zapewnić przejrzyste podejście do ujednolicenia certyfikacji dla pomp ciepła w Europie. 
18 grudnia 2015 roku wszystkie dokumenty zostały przekazane do organizacji CEN KEYMARK a 18 stycznia organizacja ta potwierdziła zgodność wszystkich dokumentów z zasadami i przepisami CEN. System jest więc gotowy do uruchomienia. 
 
Tak więc pompy ciepła zostały oficjalne dodane do gamy produktów do gamy produktów, które mogą być certyfikowane w systemie KEYMARK. 
Martin Forsen, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła i uczestnik grupy rozwoju systemu komentuje: "Wymagało to wielu godzin pracy i wielu długich rozmów w celu dostosowania opinii między branżowymi i certyfikującymi organami. Ale teraz, kiedy cel został osiągnięty, cieszymy się że możemy korzystać z jednego certyfikatu w całej Europie. Wzywamy rządy, aby dostosować swoje wymagania dla pomp ciepła w ramach jednolitego rynku europejskiego i korzystać z certyfikatu KEYMARK jako dowodu najwyższej jakości." 
 
Testowane i certyfikowane raz, akceptowane wszędzie!
Pompy ciepła otwierają możliwości projektowania efektywnych rozwiązań, aby wypełnić europejskie cele w zakresie klimatu i energii, a szerzej wszystkie cele określone w inicjatywie Unii Europejskiej. Keymark jest uzupełnieniem niedawno wprowadzonego systemu etykietowania – systemu etykiet efektywności energetycznej ErP. Każdy producent i importer pomp ciepła musi spełniać też wymogi oznakowania CE.
Decydując się na KEYMARK idziemy o krok dalej – wybieramy dobrowolnie produkty badane które: 
– przeszły zestaw  testów wydajności przeprowadzonych przez zewnętrzne jednostki, w oparciu o EN 14511, EN 15879 i EN 16147
– przeszły Zakładową Kontrolę Produkcji 
– podlegają regularnemu nadzorowi certyfikowanych produktów
 
Upodmiotowienie jednostek certyfikujących jest w toku. Pierwsi kandydaci to DIN CERTCO, BRE global i SP CERT. Są także inni, którzy chcą do tej grupy dołączyć. 
 
Źródło: EHPA

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus !

appstore        google play