Solar Keymark jest dobrze znany w całej branży kolektorów słonecznych. Teraz Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) chce stworzyć podobną etykietę dla pomp ciepła. 

 
W zamyśle będzie to jedna etykieta dla całej Europy w oparciu o Europejski Komitet programu (CEN) Keymark. Dzięki takiej certyfikacji dużo łatwiej będzie charakteryzować pompy ciepła w Europie.
Nowa etykieta zapewniłaby większą przejrzystość na rynku pomp ciepła i z pewnością pomogłaby konsumentom rozpoznać, czy pompa ciepła została sklasyfikowana zgodnie z normami europejskimi i przetestowana w laboratorium badawczym. 
Największą zaletą systemu Keymark, byłby to, że po certyfikacji w jednym kraju nie będzie potrzeby ponownego testowania produktu w innych krajach UE. 
 
Wymagania, stawiane pompom ciepła testów opartych na normach europejskich EN 14511, EN 15879 i EN 16147.  Oprócz samych urządzeń, przeprowadzana będzie również „kontrola zakładowa”. Według źródeł S & My, nowe certyfikaty Keymark nie będą tanie, niemniej jednak, ponieważ jest to ważne dla całej Europy, ogólna cena będzie niższa niż etykiety krajowe. 
Pod koniec czerwca zostanie uruchomiona strona www.heatpumpkeymark gdzie zostaną opublikowane zasady wprowadzania programu Keymark. Program zostanie wprowadzony na rynek europejski dla odbiorców końcowych w czwartym kwartale 2015 r. Program Keymark dla pomp ciepła  współpracuje z EHPA celem zdefiniowania standardów jakości i otwarty jest na akredytowane jednostki certyfikujące w Europie, poczynając od DIN CERTCO (Niemcy), BRE (UK) i SP CERT (Szwecja). 
 
Źródło: Sunwindenergy.com