Kiedy zostanie zawarte porozumienie sektorowe branży PV? Pytamy MKiŚ

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

11 września relacjonowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że inicjatywa stanowi odpowiedź na bezprecedensowy rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce, która stała się jednym z największych placów budowy OZE w Europie. Wykorzystanie krajowego potencjału sektora PV przyczyni się nie tylko do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale również do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Porozumienie ma na celu wypracowanie efektywnych metod współpracy administracji rządowej z podmiotami zainteresowanymi rozwojem branży fotowoltaicznej. List intencyjny zakłada dążenie sygnatariuszy do porozumienia sektorowego ze wszystkimi podmiotami, które angażują się w budowę polskiego łańcucha wartości w branży fotowoltaicznej w Polsce.

- Aby dynamiczny wzrost wykorzystania technologii PV został zachowany potrzebna jest szeroko zakrojona współpraca rządu, administracji oraz przedstawicieli branży fotowoltaicznej w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie to duży krok dla faktycznego partnerstwa przedstawicieli polskiego przemysłu PV, które umożliwi w Polsce rozwój technologii - komentował wówczas minister klimatu Michał Kurtyka.

Minął już prawie rok od tego wydarzenia. Kiedy polska branża PV podpisze umowę sektorową i na jakim etapie są prace?

Co dalej z porozmieniem?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje GLOBEnergia.pl, że w ramach grup roboczych, powołanych po podpisaniu listu intencyjnego, wypracowane zostały propozycje, które staną się częścią wspólnego dokumentu.

- Obecnie trwa proces ich scalania i konsultacji, którego celem jest przygotowanie ostatecznej wersji porozumienia - informuje resort.

Do inicjatywy dołączyły kolejne podmioty. “Obecnie mamy 15 sygnatariuszy, 14 partnerów współpracujących oraz 75 członków tej inicjatywy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie jest to lista zamknięta, cały czas bowiem dołączają kolejni zainteresowani współpracą - informuje MKiŚ.

MKiŚ planuje zakończyć pracę jesienią, ale bez konkretnych dat

Kiedy MKiŚ przewiduje zakończenie prac i podpisanie porozumienia sektorowego?

- Trudno jest dziś wskazać konkretną datę ze względu na trwające prace nad dokumentem. Planujemy zakończyć prace jesienią i podpisać projekt wypracowanego przy udziale wszystkich zainteresowanych stron porozumienia. Zależy nam na tym, by zawarte w nim zapisy służyły rozwojowi sektora i działających w nim przedsiębiorców - wyjaśnia resort w odpowiedzi na nasze pytania.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Zobacz również