Kisielice nagrodzone i wyróżnione! Polski powód do dumy!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

miasto ekol

Gmina Kisielice liczy 2300 mieszkańców i obejmuje 17 280 hektarów (ha).

Większość gruntów stanowią pola uprawne, więc jest ona gminą rolniczą. Od typowych gmin rolniczych różni się jednak znacznie! Bierze ona bowiem udział w projekcie dotyczącym szeroko pojętej dywersyfikacji źródeł energii i maksymalizacji lokalnych zasobów celem osiągnięcia niezależności energetycznej. Właśnie z tego powodu została zauważona na tle Europy i zwyciężyła w kategorii „MANAGENERGY” w ramach prestiżowego wydarzenia pn. „Sustainable Energy Europe & ManagEnergy Awards„ - corocznej ogólnoeuropejskiej inicjatywy organizowanej przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Projekt dotyczący energetycznej samowystarczalności Gminy Kisielice w Polsce zwiększa niezależność energetyczną oraz ma na celu jak najlepsze wykorzystanie lokalnego potencjału i zmniejszenie emisji CO₂. Nadrzędnym celem tej gminy jest odejście od węgla, poprawa jakości powietrza i maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej rolnictwa lokalnego."Nasza gmina jest jednym z pierwszych miejsc w Polsce, gdzie były budowane farmy wiatrowe, kotłownie na biomasę i biogazownie. Dzięki temu gmina Kisielice jest liderem w różnorodności inwestycji w odnawialne źródła energii w tym kraju. Naszym celem jest osiągnięcie niezależności energetycznej", mówi Marcin Duda, koordynator projektu. Projekt opiera się nie tylko na działaniach technicznych, ale stawia również na edukacje obywateli. Mieszkańcy gminny są informowani o pozytywnych efektach ekologicznych inwestycji w odnawialne źródła energii i zachęcani są przez zagranicznych inwestorów do wspołfinansowania budowy farm wiatrowych na bezludnych obszarach wiejskich.

 
Na dzień dzisiejszy gmina ta ma dwie farmy wiatrowe zbudowane z 48 turbin wiatrowych, o mocy 82 MW. Trzecia farma wiatrowa o mocy 24 MW jest w budowie. Sieć centralnego ogrzewania w Kisielicach sfinansowano z dotacji i podatków. Zasilana jest kotłownią na biomasę, o mocy 6MW. Słoma, jako paliwo zakupywane jest od miejscowych rolników przez co zapewnienia dodatkowy dochód dla lokalnych obywateli. Zasila ona aż 250 budynków (czyli około 90% mieszkańców). Ciepło odpadowe dostarcza w okresie letnim ciepła wodę. W grudniu 2013 r. zakończono budowę pierwszej elektrowni biogazowej w miejscowości. Położony w pobliżu istniejącej elektrociepłowni zakład produkuje 1 MW energii cieplnej i 1 MW energii elektrycznej. Produkcja oparta jest na kiszonce z kukurydzy. Gmina może się również pochwalić zmodernizowanym oświetleniem ulicznym, co przełożyło się na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej. Kisielice poniosły ogromny wysiłek w przekonanie społeczności lokalnej do zainteresowania się kwestiami energii odnawialnej, w szczególnie tej z wiatru. Rolnicy, dzierżawią grunty pod elektrownie wiatrowe otrzymując około 5 000 EUR rocznie za każdą turbinę. W latach 2010 i 2012 władze miejskie organizowały spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawiano inne systemy oparte na OZE, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, czy małe turbiny wiatrowe. W rezultacie, gmina założyła stowarzyszenie osób zainteresowanych udziałem w tego typu inwestycjach w przyszłości.

Jeszcze w tym roku gmina ogłosi przetarg na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej w regionie. Ponadto powstaną trzy mniejsze instalacje fotowoltaiczne o mocy 10 kW każdy na budynkach użyteczności publicznej.

Nie pozostaje nic innego jak pogratulować gminie Kisielice i trzymać kciuki oraz wspierać kolejne projekty!
Źródło:
www.managenergy.net
wrota.warmia.mazury.pl