Klastry energii reprezentowane będą przez koordynatorów, czyli powołane w tym celu:

  • spółdzielnię,
  • stowarzyszenie,
  • fundację
  • lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolnego członka klastra energii.

Obszar działania klastra nie może przekroczyć granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Najciekawsze wydają się być zasady funkcjonowania klastrów. Pojawiła się zapowiedź o konieczności posiadania koncesji lub wpisu do rejestru dla koordynatora klastra w zakresie: wytwarzania energii, dystrybucji energii, obrotu energią i magazynowania energią.

Klastry mają współpracować z operatorami systemu dystrybucyjnego – tu pojawia się konieczność wypracowania modelu współpracy pomiędzy OSD a klastrem. Obszar działania wyznaczony jest poprzez miejsca przyłączenia wytwórców i odbiorców energii – niezbędne będzie wypracowanie mechanizmów współpracy członków klastra dla potrzeb rozliczeń.

Podczas konferencji Dyrektor odpowiadał również na pytania zadane przez uczestników spotkania. Jak sam powiedział:

Duża część odpowiedzi brzmi – nie wiem.

Pytano m.in. o udział klastrów w aukcjach – jest on odroczony do połowy przyszłego roku – do tego czasu Ministerstwo chce mieć wypracowany model wsparcia klastrów, który jest „głęboko nieoczywisty” i, wydaje się, kłopotliwy, ponieważ celem klastra jest bilansowanie energii, a nie wyprodukowanie jak największej jej ilości.

Głównym celem wprowadzenia klastrów według Ministerstwa Energii jest rozwój energetyki rozproszonej w sposób służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjazny środowisku. Klastry mają stwarzać optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe umożliwiające wdrożenie najnowszych technologii z uwzględnieniem miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Docelowo ma wzrosnąć również konkurencyjność i efektywność ekonomiczna lokalnej gospodarki.

Najważniejsze obszary działania klastrów to uzyskanie lokalnego bilansowania energii, zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych i utylizacja odpadów energetycznych.

Pełna prezentacja Dyrektora Andrzeja Kaźmierskiego do pobrania tutaj.

Źródło: Sejm RP

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia