Klasy energetyczne budynków już w 2024 r.? Sprawdź, w której może być Twój dom!

Klasy energetyczne budynków już w 2024 r.? Sprawdź, w której może być Twój dom!

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zakłada, że system podziału budynków na klasy energetyczne wejdzie w życie od 2024 r. Wprowadzenie takiego systemu nakaże zmieniona dyrektywa o efektywności budynków, która zacznie obowiązywać w połowie roku. Bez wątpliwości jest to krok w stronę zwiększającej świadomość nt. efektywności energetycznej. Często przytaczany w dyskusji jest przykład rewolucji w sektorze AGD, gdzie po wprowadzeniu klas energetycznych ludzie zaczęli zwracać większą uwagę na jakość.

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA
Klasy energetyczne budynków już w 2024 r.? Sprawdź, w której może być Twój dom!

Podziel się

Planowane zmiany są odpowiedzią na unijne regulacje w zakresie efektywności energetycznej budynków. Unia Europejska ma ambitne plany osiągnięcia całkowitej neutralności sektora budowlanego do 2050 roku. 

Wskaźniki określające klasy energetyczne

Aktualnie trwają konsultacje, których celem jest dopracowanie nowelizacji w sposób jak najbardziej zbliżony do europejskich trendów w zakresie efektywności energetycznej. Przypomnijmy jednak zasady wyznaczania klas energetycznych. Do tego celu będą służyć dwa wskaźniki. Pierwszym z nich jest dobrze znany z aktualnie obowiązujących świadectw zasad wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Używany jest także przy klasyfikacji budynków w ramach Warunków Technicznych. 

Przypomnijmy, że nieodnawialna energia pierwotna jest przybliżoną wartością energii ze źródeł nieodnawialnych, którą należy wykorzystać na cele energetyczne budynku. Oprócz energii wywiązującej się ze spalenia paliwa doliczana jest szacunkowo energia potrzebna do pozyskania, transportu, magazynowania nośnika energii. Robi się to w oparciu o współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi.

Co warte odnotowania, drugi obecnie nie widnieje na świadectwach. Ma być to całkiem nowy wskaźnik towarzyszący wspomnianej energii pierwotnej, a także energii końcowej i użytkowej. Mowa o wskaźniku zapotrzebowania na energię dostarczoną netto (ED). Jest to nic innego różnica pomiędzy energią końcową dostarczoną a wyeksportowaną w odniesieniu do nośnika energii. 

Schemat obrazujący energię dostarczoną netto.
Źródło: MRiT

Klasa energetyczna Twojego domu

Pomimo tego, że są to dopiero planowane zmiany i poszczególne zapisy mogą się zmienić, to resort rozwoju i technologii potwierdza, że klasy energetyczne to już niedaleka przyszłość. Co więcej, możemy określić, w której klasie będzie nasz dom na podstawie aktualnego świadectwa z tzw. suwakiem. Wystarczy odszukać informację o energii pierwotnej (jest na pierwszej stronie), a następnie porównać ją z wartościami granicznymi dla poszczególnych klas, które MRiT przedstawił do konsultacji.

Klasy energetyczne a Warunki Techniczne 2021

Maksymalny wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, w którym to WT 2021 są spełnione w budynku jednorodzinnym wynosi 70 kWh/(m2·rok). Przy porównaniu tej wartości z klasami energetycznymi łatwo zauważyć, że budynki w tym standardzie będą odpowiednio w klasach A+, A i B. Ciekawe jest to, że budynek w klasie B nie zawsze będzie spełniał WT 2021. Jeżeli wskaźnik EP wynosi od 70 do 75 kWh/(m2·rok), to nie mieści się mieścił w obowiązujących normach. Nie zmienia to faktu, że znajdzie się w klasie B. Czy czeka nas zmiana, a przystosowanym do warunków budynkom pozostaną tylko klasy A.? Biorąc pod uwagę kierunek wspólnej europejskiej polityki jest to bardzo prawdopodobne.

Źródło: Termomodernizacja.pl, MRiT

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA