Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów, przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.

W konsekwencji zaś, synergia ta doprowadzi do powstawania rozwiązań lepiej dopasowanych do specyfiki prowadzonych prac – nie tylko w salach operacyjnych, ale i w pracowniach inżynierskich.

Dodatkowo, a może przede wszystkim, wpłynąć może na sposób myślenia o wpływie warunków środowiska pracy na komfort i bezpieczeństwo w pomieszczeniach służby zdrowia – aspekty niezmiernie istotne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

 • Wpływ warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego
  i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19
  dr med. Paweł GRZESIOWSKI, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
 • Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych
  dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni,  Politechnika Warszawska
 • Wpływ typu nawiewu powietrza do sali operacyjnej, na częstość zakażeń rany pooperacyjnej, w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego
  mgr bio. Krzysztof KACPERSKI, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB
 • Ocena higieniczna wyrobów stosowanych do wentylacji  i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Krótka charakterystyka procesu oceny.
  dr Maciej SZCZOTKO, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Założenia projektowe dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach – spojrzenie chirurga
  dr med. Maciej MATŁOK, Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Iplusmed Sp z o.o.
 • Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych
  dr inż. arch. Jacek POPLATEK, Politechnika Gdańska
 • Sterylizacja powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia – możliwości techniczne oraz skuteczność działania
  dr inż. Sylwia SZCZĘŚNIAK, prof. dr hab. inż. Edward PRZYDRÓŻNY, Politechnika Wrocławska
 • Wpływ parametrów odzieży medycznej na odczuwanie komfortu cieplnego personelu medycznego
  dr inż. Magdalena MŁYNARCZYK, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
 • Środowisko cieplne w salach chorych – wyniki badań
  dr inż. Piotr UŚCINOWICZ, TKT Engineering
 • Modelowanie CFD w predykcji komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia) Ismo Gronvall, Paweł Borowiecki
  Halton

Rejestracja do bezpłatnego udziału w konferencji online możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Redakcja GLOBEnergia