Klimatyzacja z funkcją grzania – czy trzeba ją zgłaszać do CEEB? 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację o źródłach ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). O ile nie ma wątpliwości co do stricte źródeł ciepła jak pompa ciepła czy tradycyjny kocioł, to te pojawiają się w przypadku klimatyzacji. Czy takie urządzenie z funkcją ogrzewania należy zgłaszać do CEEB? Wyjaśniamy.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Klimatyzacja jest coraz popularniejszym urządzeniem instalowanym w naszych domach. Stanowi prawdziwe wybawienie w upalne dni, których jest coraz więcej w ciągu roku. Rozwiązania z dziedziny chłodnictwa są już praktycznie standardem w biurach czy sklepach. Na klimatyzację decydują się także właściciele domów i mieszkań w celu utrzymania komfortu termicznego w ciągu lata. W ten sposób dbamy o dobre samopoczucie, bezpieczeństwo zdrowotne oraz komfort pracy zdalnej.

Klimatyzacja jest użytkowana także w sezonie przejściowym np. jesienią lub wiosną, w przypadku gdy jest wyposażona w funkcję ogrzewania. W ciągu kilku minut może podnieść temperaturę w naszym pokoju, bez potrzeby uruchamiania centralnego ogrzewania. Czy takie urządzenie powinniśmy zgłaszać do CEEB?

Przypomnijmy, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Ewidencja ma objąć 5 mln budynków.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku - do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową.

W ramach deklaracji CEEB należy zgłosić wszystkie źródła ciepła w domu, nawet te, z których korzystamy sporadycznie. Co w przypadku, gdy posiadamy klimatyzację z funkcją podgrzewania – czy jest identyfikowana jako źródło ciepła?

GUNB wyjaśnia w informatorze stworzonym na potrzebę bazy, że urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.

- Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji BO1 – precyzuje urząd.

Zasada dotyczy także lokali usługowych. Do CEEB nie zgłaszamy także urządzeń takich jak farelki czy sauny.

Źródło: GUNB, DGP

Zobacz również