Zarówno kocioł gazowy, jak i pompa ciepła to niskoemisyjne, zautomatyzowane urządzenia grzewcze, zapewniające komfort cieplny i bezobsługowość.

Na forach internetowych aż roi się od pytań o to, co jest tańsze – kocioł gazowy czy pompa ciepła? O ile sam kocioł gazowy ma cenę niższą od pompy ciepła, o tyle koszty wyposażenia kotłowni i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury pod pracę kotła okazuje się dość kosztowne.

Redakcyjne założenia do analizy:

  • Budynek jednorodzinny o powierzchni ok 140 m2 .
  • W całym budynku położone jest ogrzewanie podłogowe.
  • Wentylacja grawitacyjna
  • W budynku mieszkają 4 osoby (2+2)
  • Budynek posiada bardzo dobrą izolację termiczną.
  • Założono, że moc obliczeniowa budynku wynosi 6,6 kW.

Postanowiliśmy sprawdzić dla Państwa różnice w kosztach inwestycji. Koszty inwestycyjne oszacowano na podstawie strony internetowej „Kalkulatory budowlane” (www.kb.pl), oraz informacji od zaprzyjaźnionych firm wykonawczych operujących na terenie Małopolski i Podkarpacia. W obliczeniach uwzględniono wszystkie etapy wymagane do realizacji danej inwestycji.

KOTŁOWNIA GAZOWA, KONDENSACYJNA

– Koszty związane z przyłączem gazu

Koszty związane z przyłączem gazu mocno zależą od regionu i instalatora. Samo wydanie warunków technicznych to koszt od 0 do 150 złotych. Projekt budowy przyłącza zaczyna się od 1 000, a kończy nawet na 2 500 złotych. Opłaty geodezyjne to koszt 1 000 – 2 000 złotych. W skład usług geodezyjnych wchodzi wytyczenie, mapa i inwentaryzacja powykonawcza. Samo wykonanie przyłącza, wraz z materiałami to koszt około 120 zł/mb. Średniej długości przyłącze to około 15 m, co kosztuje 1 800 zł. W skład kosztów należy wliczyć opłatę przyłączeniową ( 1 400- 2 000 złotych), montaż szafki gazowej ( 300-600 złotych) i odbiór przyłącza gazowego (100-150 złotych).

Z powyższych cen wynika, że koszty wykonania przyłącza gazowego zaczynają się od 5600 zł, uwzględniając najniższe ceny i minimalne długości przyłącza na poziomie 15m. Biorąc pod uwagę wyższe ceny, to koszty mogą sięgać nawet ponad 9 000 złotych. Z rozmów z instalatorami udało nam się wyjaśnić, że najczęściej, koszt takiego przyłącza (do 15 m) kosztuje średnio około 6 800 złotych.

– Koszty związane z systemem wentylacji i odprowadzania spalin

Na system wentylacji składa się komin wentylacyjny kotłowni + szacht do prowadzenia systemu spalinowego kotła gazowego + obróbka na dachu. Wykonanie metodą tradycyjną kosztuje około 1 500 zł. Do tego, należy doliczyć około 1 200 złotych na system spalinowo – powietrzny kotła gazowego (system C93X, 8 m) z robocizną. Łączne koszty związane z systemem wentylacji i odprowadzania spalin to 2 700 zł.

– Koszty związane z kotłem gazowym, kondensacyjnym

Do analizy wybrano kocioł gazowy o mocy znamionowej 19 kW w pakiecie z podgrzewaczem o pojemności 120 litrów. Zestaw ten średnio kosztuje ok. 6 900 zł.  Czujnik temperatury zewnętrznej to koszt około 300 zł, a sam montaż kotła z podgrzewaczem wraz z armaturą zabezpieczającą to średnio koszt około 2 000 złotych.

SUMARYCZNY KOSZT KOTŁOWNI GAZOWEJ –  18 700 zł.


SYSTEM Z POMPĄ CIEPŁA POWIETRZE/WODA TYPU SPLIT

Koszty inwestycyjne w pompę ciepła powietrze/woda typu SPLIT.

Koszty związane z systemem wentylacji to koszty wykonania komina wentylacyjnego.  Koszty to około 200 złotych, metodą tradycyjną.

Koszty związane z pompą ciepła powietrze/woda z podgrzewaczem o pojemności 300 litrów to koszt 19 000 zł. Do tego należy uwzględnić dodatkowo montaż jednostki zewnętrznej, montaż jednostki wewnętrznej z podgrzewaczem oraz armaturą zabezpieczającą. Robocizna to około  4 000 zł.

SUMARYCZNY KOSZT INSTALACJI Z POMPĄ CIEPŁA – 23 200 zł.


Różnica w uśrednionych kosztach inwestycji w pompę ciepła w stosunku do kotła gazowego wynosi  4 500 zł.

Warto dodać, że ceny samych urządzeń – kotła gazowego i pompy ciepła, oszacowano na podstawie popularnych urządzeń ze średniej półki cenowej.


EKSPLOATACJA

Symulacje z programie VitoWP pozwoliły oszacować, że koszty ogrzewania modelowego budynku gazowym kotłem kondensacyjnym będą wynosić około 3 400 złotych rocznie. Ogrzanie takiego budynku pompą ciepła będzie się wiązało z kosztem na poziomie 2 600 złotych rocznie.

Koszty ogrzewania pompą ciepła – zobacz szczegóły


Podczas planowania inwestycji warto zwrócić uwagę na to, że  przyłącze gazowe to intensywne prace ziemne na działce i późniejsza niwelacja terenu. Kubatura kotłowni z kotłem gazowym  to minimum 6,5 m3, podczas gdy pomieszczenie na pompę ciepła wymaga tylko: 4,8 m3. Kubatura kotłowni gazowej oraz szacht oznaczają zmniejszenie użytecznej powierzchni domu o kilka m2 .

Będąc na etapie planowania i projektowania budynku warto rozważyć każde rozwiązanie systemu ogrzewania budynku. Nowoczesne i ekologiczne urządzenia jakimi są pompy ciepła, wcale nie są dużo droższe od tradycyjnego systemu, nawet z wykorzystaniem gazu ziemnego, a oferują znacznie więcej.

Źródło: Redakcja GLOBEnergia, VitoWp, Akademia Viessmann,


Redakcja GLOBEnergia