Problem wykorzystania energii z użyciem paliw kopalnych, których zapasy w przewidywalnej przyszłości mogą ulec wyczerpaniu, wymaga podejmowania działań w kierunku poszukiwania nowych sposobów uzyskania energii, przy zachowaniu technologii ograniczających szkodliwy wpływ na środowisko. Jednym z kierunków prac jest zastosowanie takich paliw, które mogą być pozyskiwane ze źródeł odnawialnych, jak też powstających w wyniku zagospodarowania odpadów.

Takim nowym paliwem są np. pelety – wytwarzane z różnorodnych składników naturalnych. Generalnie, oprócz tradycyjnych komponentów drzewnych, niezbędnych do produkcji peletu, dostępnych jest co najmniej kilkanaście roślin, które można uprawiać i stosować do jego produkcji.  Najczęściej stosowane są: wióry drewniane, zrębki wierzby energetycznej, słoma oraz sorgo – nowość!

 

Kocioł do spalania peletu

Lester 20 jest dwufunkcyjnym kotłem grzewczym opalanym granulatem drzewnym (peletem), przeznaczonym przede wszystkim do ogrzewania domów jednorodzinnych. Ma w pełni zautomatyzowany system podawania, rozpalania i kontroli paliwa. Opracowana konstrukcja jest zwarta i ma niewielkie gabaryty (podane wymiary kotła – bez zasobnika paliwa):
• wysokość 1200 mm
• długość (bez palnika) 800 mm
• długość (całkowita) 1250 mm
• szerokość 430 mm

Kocioł wyposażony jest w następujące podzespoły (na rysunku 1 przedstawiono model ideowy kotła): palnik, korpus, komorę ceramiczną, wymiennik, podajniki ślimakowe i celkowy, zasobnik paliwa.

Palnik pracuje przy podciśnieniu w komorze spalania i ma automatyczny system czyszczenia. Zastosowanie takiego rozwiązania palnika pozwoliło na osiągnięcie wysokich parametrów spalania, tzn. wysoką sprawność, niskie emisje spalin oraz komfort pracy.

Wymiennik ciepła wykonany jest ze stali nierdzewnej, pojemność wodna kotła wynosi 40 l. Paliwo podawane jest systemem dwóch podajników: podajnika ślimakowego i celkowego.

Kocioł wyposażony jest w mikroprocesorowy system sterowania. Współpracuje on z elementami wykonawczymi, takimi jak: grzałka elektryczna, podajnik ślimakowy, podajnik celkowy, wentylator wyciągowy spalin – dostosowując ich działanie do sygnałów pochodzących z sensorów, np. temperatury spalin czy temperatury wody.
Kocioł posiada system utrzymywania stałej temperatury spalin (na poziomie ok. 90C), który zabezpiecza urządzenie przed kondensacją.

Zastosowanie opisanych wyżej rozwiązań pozwoliło osiągnąć wysokie parametry spalania, wysoką sprawność (95,04%), a także niskie emisje spalin i komfort obsługi. Kocioł przystosowany jest do pracy w obiegach otwartych i zamkniętych, a jego moc modulowaną charakteryzuje zakres 5–20 kW.

Jacek Habryło
NPF/Lester projekt

Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia 6/2010:

art str 1art str 2