Te ostatnie zdecydowanie poleca się stosować tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia gazu lub modernizowany budynek posiada instalację wysokotemperaturową i zastosowanie pompy ciepła mogłoby okazać się mało efektywne. Trzeba jednak pamiętać, że paliwo stałe jakim jest pellet – podobnie jak w przypadku węgla – może być lepszej lub gorszej jakości, dlatego warto zawracać uwagę, czy spełnia on normy np. ENplus-A1 lub EN ISO 17225-2, potwierdzające, że pellet został wykonany w 100% z naturalnych odpadów drzewnych.

Pellet Easypell Viessmann

Źródło: GLOBEnergia

Dobór odpowiednio wysokiej jakości i niezanieczyszczonego paliwa ma wpływ na sprawność oraz dalszą konserwację i czyszczenie kotła. Użytkownik przez zakupem musi pamiętać o zagospodarowaniu odpowiedniego miejsca, aby składować paliwo. Warunki składowania pelletu wydają się podobne do tych dla granulatu węglowego, ale jednak pellet jest niewątpliwe bardziej ekologiczną, czystą alternatywą. Nie ma pyłu i brudu, paliwo sprzedawane jest w workach np. po 15kg a w powietrzu unosi się przyjemny zapach drewna.

Easypell Viessmann sterowanie

Źródło: GLOBEnergia

Na przykładzie kotła na pellet Easypell marki Viessmann  – najnowsze kotły, posiadające 5 klasę (najlepszą wg normy EN 303-5:2012), stają się zatem dobrą alternatywą dla modernizacji dotychczasowych kotłowni węglowych i w realny sposób mogą wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszej okolicy.

Mała powierzchnia zajmowana przez kocioł, kompaktowa i prosta obudowa bez wystających części (mieści się na palecie), a wszystko to łatwo dostępne dla instalatora dzięki zachowanym małym odstępom serwisowym. Zintegrowany z kotłem pojemnik (po lewej stornie) na paliwo może pomieścić do 125 kg pelletu, co jest równoważne ok. 600 kWh energii wystarczającej, aby w sposób ciągły zaspokajać potrzeby energetyczne typowego budynku jednorodzinnego przez 2-3 dni w okresie występowania silnych mrozów, lub nawet do tygodnia w okresie temperatur bliskich 0°C.

Zastosowany ślimakowy system podawania paliwa dostarcza pellet na palnik retortowy. Podawanie paliwa oraz powietrza następuje od dołu, dzięki tremu spalanie przebiega w sposób spokojny i kontrolowany. Dopalenie powstającego gazu z powietrzem wtórnym zachodzi w trójciągowym wymienniku wykonanym ze stali nierdzewnej.

Kontrola jakości spalania przy tego typu kotłach jest zazwyczaj przeprowadzana przy użyciu umieszczonej w przewodzie spalinowym sondy lambda. W przypadku kotła Easypell zastosowano system ECO, który bezpośrednio kontroluje temperaturę w obszarze spalania wtórnego z uwzględnieniem aktualnej mocy kotła. Kocioł nieustannie nadzoruje proces spalania, monitorując ilość paliwa i powietrza, a także automatycznie rozpoznaje jakość dostarczonego pelletu.

Easypell Viessmann

Źródło: GLOBEnergia

Niska temperatura spalania oraz automatyczny system odpopielania tacy palnika eliminuje efekt tworzenia się spieków w obrębie palnika, co oznacza wygodę i komfort dla użytkownika. Dodatkowo zastosowany półautomatyczny system oczyszczania ogranicza się jedynie dźwignią w części spalinowej kotła.

Instrukcja obsługi kotła zawiera informację o zalecanym czyszczeniu kotła raz na rok. W innych tego typu kotła istnieje potrzeba czyszczenia palnika przynajmniej raz na 1-3 tygodnie. Oczywiście regularnie, najlepiej co 2-3 miesiące, należy kontrolować poziom zapełnienia popielnika i opróżniać go w razie potrzeby.

Zakres modulacji mocy pracy kotła Easypell wynosi od 6 do 20 kW, w porównaniu do kotłów gazowych zejście do tak niskiej mocy to bardzo dobry wynik przy utrzymaniu wciąż wysokiej sprawności. Szeroki zakres modulacji oraz duża pojemność wodna wpływają na dłuższe cykle i płynną pracę kotła, a w niektórych przypadkach możliwość zrezygnowania z dodatkowego zbiornika buforowego.

Jednym z elementów zabezpieczających kocioł jest atestowana klapa przeciwpożarowa, posiadająca certyfikat przeciwpożarowy i odcinająca dopływ paliwa w przypadku zaniku napięcia, ale również dawkująca wymaganą ilość paliwa do utrzymania zupełnego spalania paliwa. Spaliny nie mają możliwość wydostania się do pomieszczenia, ponieważ w przypadku zaniku podciśnienia w komorze spalania, kocioł wyłącza się.

Kocioł na pellet Easypell Viessmann

Źródło: GLOBEnergia

W standardzie przemawia za tym kotłem automatyczne rozpalanie paliwa, które utrzymywane jest przez element zapłonowy elektryczny o mocy 260 W oraz zintegrowana w kotle ochrona przed zimnym powrotem, chroniąc kocioł przed kondensacją pary wodnej na korpusie. Zastosowanie w fabrycznym wyposażeniu zwężki Venturi na powrocie zimnej wody, to brak konieczności instalacji dodatkowego zaworu mieszającego oraz pompy kotłowej – co w istocie daję ochronę kotła, a także oszczędność pieniędzy oraz miejsca w instalacji.

Kocioł występuje w typoszeregu mocy 16 / 20 / 25 / 32 kW. Dla projektanta szeroki zakres mocy maksymalnej oraz modulacja mocy jest niewątpliwym udogodnieniem podczas doboru urządzenia do wyliczonego obciążenia cieplnego budynku, a dla użytkownika to oszczędności przy eksploatacji kotła.

+ Zalety:

  • Automatyczny system odpopielania tacy palnika oraz półautomatyczny system czyszczenia,
  • Modulacja mocy kotła do 30% mocy maksymalnej oraz duża pojemność wodna,
  • Fabryczne zabezpieczanie przed zimnym powrotem do kotła.

– Wady:

  • Cena związana z wysoką jakością wykonania,
  • Brak możliwości zamiany strony podajnika (tylko z lewej).

Zdjęcie główne: Kocioł na pellet Viessmann Easypell, źródło: GLOBEnergia

Krzysztof Grobel

Redaktor GLOBEnergia