Jak oceniają eksperci z PwC i Dalkia Polska zużycie ciepła sieciowego w Polsce spada. Wiąże się to ze zwiększoną efektywnością energetyczną powstających budynków i termomodernizacją starych. Ponadto Polacy coraz częściej korzystają z nowych technologii bazujących na kogeneracji czyli jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i prądu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i odzysku ciepła.

Wg raportu PwC „Rynek ciepła w Polsce” zużycie ciepła sieciowego na przełomie lat 2001 – 2010 spadło w naszym kraju o 18%. Jak poinformował Włodzimierz Kędziora – dyrektor ds. Polityki Energetycznej i Regulacji Dalkia Polska, z badań prowadzonych przez firmę wynika, że do roku 2022 nastąpi zmniejszenie mocy zamówionej przed odbiorców. W zależności od systemów i miast będzie to spadek na poziomie od 18 do 23 procent. Wtedy Polska osiągnie poziom cieplnej mocy zamówionej taki jaki mają nasi Niemieccy sąsiedzi. Wszystko wskazuje na to, że zużycie ciepła zdecydowanie spadnie – przewiduje ekspert Dalkia.

Za taki stan rzeczy odpowiada w głównej mierze termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków.  Efektywność energetyczna wiąże się z oszczędzaniem surowców energetycznych, ograniczeniem emisji COx, NOx i innych szkodliwych substancji. Jest więc celem, nad którym należy pracować i który powinien być przedmiotem ogólnej troski. Prawnie, istnieją dwie dyrektywy zachęcające do podejmowania tego typu działań. Ponadto państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do dokonywania termomodernizacji budynków rządowych w ilości 3 procent rocznie, zaś ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła obowiązek przyłączania się do wysokosprawnych sieci cieplnych.

Wysokosprawne sieci energetyczne to takie,  których ciepło pochodzi z kogeneracji  – jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, z odnawialnych źródeł energii lub z odzysku ciepła. Zdaniem Włodzimierza Kędziora – przyłączenie do wysokosprawnych sieci wiąże się to z poprawą współczynnika energochłonności, który w Polsce wynosi 110-120 kWh na metr kwadratowy rocznie, a w 2022 roku wskaźnik ten osiągnie poziom 70-80 kWh.

efektywność energetycza

 – W ramach polityki energetycznej będzie się dążyło do tego, żeby zastępować istniejące systemy ciepłownicze zasilane z kotłowni właśnie kogeneracją. Jeśli istniejącą kotłownię przekształci się w taką elektrociepłownię, wówczas będzie ona wytwarzała ciepło z podobną sprawnością. Ale wyprodukowana dzięki temu energia elektryczna, będzie działać ze sprawnością co najmniej dwa razy większą, niż gdyby była wytworzona w tradycyjnej elektrociepłowni.
Źródło: Agencja Informacyjna Newseria