Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła. Prezydent Bronisław Komorowski wczoraj – 7.04.2014 podpisał nowelizację Prawa Energetycznego, która zapewni dalsze wsparcie dla takich systemów.

Jak zapewnia minister Tomasz Tomczykiewicz – Kogeneracja jest najbardziej efektywnym i ekologicznym sposobem przetwarzania energii pierwotnej zawartej w paliwach nieodnawialnych. Jej rozwój jest istotny również dla ochrony środowiska i zapewnienia realizacji wymogów Unii Europejskiej w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Dlatego tak ważne jest jej wspieranie.

Dotychczasowe formy dotacji kogeneracji wygasły w minonym roku. Od tego czasu rząd pracował nad nowelizacją prawa. Długi czas prac nad aktualizacją prawną wynikał z konieczności oczekiwania na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej. k18408385Zgodnie z podpisanym dokumntem wsparcie zostało przedłużone do 2015 roku dla kogeneracji na bazie węgla i gazu. Inne źródła kogeneracyjne, między innymi odnawialny – biogaz na podstawie odrębnych przepisów mają zapewnione wsparcie do 2018 roku.

Na podstawie Prawa Energetycznego liczące na wsparcie firmy obracające energią muszą przedstawiać certyfikaty (świadectwa pochodzenia) udziału energii z wysokosprawnej kogeneracji w ogólnym jej ilości. Certyfikaty kupowane są od producentów energii lub na rynku energii.Firmy, które nie są w stanie przedstawić odpowiedniej liczby certyfikatów zobowiązane są do uiszczenia tzw. opłaty zastępczej.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki