Porozumienie zawarte 21 lipca pomiędzy Kolejami Śląskimi a PKP Energetyka zakłada zakup energii wytworzonej w elektrowniach słonecznych i wiatrowych, a także jej produkcję na potrzeby własne, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu Koleje Śląskie zmniejszą swój ślad węglowy docelowo o ponad 38 tys. ton dwutlenku węgla (CO2) rocznie. Aby skompensować tę emisję CO2, należałoby co roku sadzić aż ok. 6 mln drzew.

Kolej jest najbardziej ekologicznym i efektywnym energetycznie rodzajem transportu. Zgodnie z planami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w najbliższych latach będzie ona podstawą dla rozwoju nowoczesnej, nisko- i zeroemisyjnej mobilności w regionie.

Obecnie większość taboru używanego przez samorządowe Koleje Śląskie to pojazdy o napędzie elektrycznym. Wciąż jednak prawie 75 proc. energii trakcyjnej przez nie wykorzystywanej wytwarzane jest w elektrowniach węglowych.

Zielona Kolej

W ramach porozumienie Koleje Śląskie zadeklarowały dołączenie do Programu Zielona Kolej – inicjatywy polskiej branży kolejowej skupionej w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), które zrzesza podmioty odpowiedzialne za ok. 95 proc. zużycia kolejowej energii trakcyjnej w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest przejście kolei w Polsce na zasilanie z OZE – w 2025 roku w 50 proc., w 2030 roku w 85 proc., a docelowo w 100 proc. Wcześniej udział w programie zadeklarowali też inni przewoźnicy kolejowi. Listy intencyjne w tej sprawie PKP Energetyka podpisała z DB Cargo Polska, CTL Logistics oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

– Aby jednak transport kolejowy był jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska, powinien w jak największym stopniu korzystać z zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł – mówi marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.

Dołączenie Kolei Śląskich do Programu Zielona Kolej doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa „Zielone Śląskie 2030”.

Fotowoltaika na dachach budynków Kolei Śląskich

Poza ustaleniami dotyczącymi Programu Zielona Kolej, podpisany dziś list intencyjny zawiera także deklarację podjęcia współpracy pomiędzy Kolejami Śląskimi i PKP Energetyka dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należących do przewoźnika. Mowa tutaj o co najmniej trzech lokalizacjach w okolicach katowickiej siedziby spółki przy ul. Raciborskiej (obiektach biurowych, magazynowych i technicznych). PKP Energetyka podzieli się z Kolejami Śląskimi swoją wiedzą i doświadczeniem pozyskanymi podczas realizacji podobnych projektów. Każda z instalacji fotowoltaicznych będzie miała moc nieprzekraczającą 50 kW, a energia przez nie produkowana wykorzystywana zostanie do zasilania infrastruktury przewoźnika. Dzięki temu ograniczy on swój ślad węglowy i pobór energii z sieci.

Źródło: PKP Energetyka/Koleje Śląskie

Redakcja GLOBEnergia