Na początku września PGE Energia Odnawialna uruchomiła nową elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1MW, zlokalizowaną w Lesku w województwie podkarpackim. Farma została zbudowana z 3000 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 350 Wp każdy. Sprawność paneli kształtuje się na poziomie 18-20%, a powierzchnia farmy wynosi 2 ha. Wczoraj PGE EO uruchomiła kolejną jednomegawatową farmę fotowoltaiczną. To już trzecia elektrownia PV w portfolio PGE.

Nowa farma w Bliskowicach

PGE Energia Odnawialna uruchomiła nową farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Elektrownia jest zlokalizowana w Bliskowicach w województwie lubelskim. Farma składa się z blisko 3 tysięcy paneli monokrystalicznych o sprawności na poziomie 18-20 procent i mocy 350 W każdy, które zostały zamontowane na powierzchni 1,8 ha.

farma pv

Farma PGE w Bliskowicach, źródło: twitter

Uruchomiona elektrownia słoneczna jest jednym z czterech projektów PGE Energia Odnawialna, które zwyciężyły w ubiegłorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW.

Kolejne farmy na horyzoncie!

Jeszcze niedawno Grupa posiadała tylko jedną farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną na Górze Żar, która jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce! We wrześniu uruchomiono farmę w Lesku, a wczoraj w Bliskowicach.

Z zapowiedzi PGE EO wynika, że już za kilka tygodni zostaną otwarte farmy fotowoltaiczne PV Lutol1 i PV Lutol2 w województwie lubuskim.

Jak zapowiedział Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna, to dopiero początek inwestycji fotowoltaicznych Grupy. W przyszłym roku i w kolejnych latach planowane jest uruchomienie jeszcze większej liczby tego typu projektów. Część z nich będą stanowić małe instalacje, które mają szansę zwyciężyć w tegorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach OZE do 1 MW. PGE EO pracuje również nad zdecydowanie większymi przedsięwzięciami o mocy nawet ponad 100 MW, które powstaną na gruntach o powierzchni 100-150 ha.

Zgodnie założeniami “Programu PV” PGE, Grupa w ciągu dekady ma zamiar zbudować instalacje PV o łącznej mocy nawet 3 GW. Na ten cel Grupa zabezpieczyła ponad 1600 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy nawet 1000 MW.

PGE chce być neutralna klimatycznie do 2050 r

Polska Grupa Energetyczna przedstawiła niedawno strategię rozwoju do 2050 r. Plan zmian PGE jest oparty na 3 filarach: energia przyjazna dla środowiska, sprawna i efektywna organizacja, nowoczesne usługi energetyczne. W 2050 r. przewiduje ok. 20 GW mocy zainstalowanej w OZE.

Dowiedz się więcej TUTAJ!

Redakcja GLOBEnergia