Farma wiatrowa Karwice to nowo wybudowana elektrownia wiatrowa, która została zrealizowana przy pomocy środków Unii Europejskiej.

Wartość całkowita projektu to ponad 289 mln zł, z czego 40 mln zł to środki unijne. Inwestycja jest zlokalizowana w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.
Łączna wielkość wszystkich szesnastu oddanych do użytku turbin wiatrowych osiągnęła moc 40 MW, dzięki czemu do krajowego systemu elektroenergetycznego trafia ok. 121 037 MWh energii elektrycznej rocznie.
Farma Wiatrowa Karwice to nie tylko zespół samych elektrowni wiatrowych. W jej skład wchodzi również infrastruktura techniczna, składająca się m. in. z: kablowej sieci średniego napięcia Sianów-Sławno, łączącej elektrownie wiatrowe z linią elektroenergetyczną 110 kV, stacji abonenckiej i kablowej sieci telekomunikacyjnej sterowania i automatyki oraz infrastruktury komunikacyjnej.
Uroczyste otwarcie farmy wiatrowej z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego odbędzie się 22 września 2015 r. w Karwicach.
Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, do końca 2015 r. PGE wybuduje łącznie cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 218 MW. Inwestycje te to element przyjętej w maju 2014 r. strategii Grupy zakładającej pozyskanie minimum 234 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych w latach 2014-2016. Pozostałe elektrownie wiatrowe to: Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II. Łączna wartość wszystkich inwestycji Grupy PGE to ponad 1 mld zł. Do końca 2015 r., po uruchomieniu nowych elektrowni, łączna moc działających instalacji wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE wzrośnie do 529 MW.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 72 440 009,00 euro brutto (289 158 779,01 zł), z czego przyznane w ramach umowy dofinansowanie inwestycji z PO IiŚ 2007-2013, to ponad 38 mln zł.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki