Tym razem to oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Herby. Urząd Gminy Herby (woj. śląskie) ogłosił przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej.

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni słonecznej obejmującej dostawę, montaż i uruchomienie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z siecią elektroenergetyczną.
Planowana instalacja ma w założeniach:
– pracować bez konieczności modernizacji przez co najmniej 10-16 lat,
– wytwarzać własną, użytkową energię elektryczną przy napięciu 230/400V
– wytwarzać energię elektryczną na poziomie około 43 000 kWh rocznie.
Instalacja będzie zbudowana ze 160 paneli fotowoltaicznych o mocy 250 W każdy (łączna moc 39,9 kW) na 8 stalowych konstrukcjach wsporczych po 20 paneli.
W założeniach gminy, koszt inwestycji powinien zwrócić się w całości po 10 latach w postaci pomniejszenia zbilansowanych opłat za zużytą energię przez oczyszczalnię ścieków. Co istotne, energia elektryczna wytwarzana będzie na potrzeby zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków i nie przewiduje się odsprzedaży nadmiaru wytworzonej energii dla innych podmiotów, a w szczególności do sieci energetyki zawodowej.
 
Źródło: poralkomunalny.pl