Jak podał Smog Wawerski, wczoraj, tj. 29.01 w Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy, odbyła się rozprawa z powództwa aktorki Katarzyna Ankudowicz przeciwko władzom Miasta Stołecznego Warszawy, które nie prowadzą skutecznej walki ze smogiem. Wyrok zostanie ogłoszony 17.02.2020.

O co walczy Katarzyna Ankudowicz?

Pozew Katarzyny Ankudowicz opiera się na trzech punktach:

  1. Państwo powinno odpowiadać za utrzymanie takiej jakości powietrza, która nie zagraża życiu i zdrowiu obywateli.
  2. Rażące niedopatrzenia przez lata doprowadziły do takiej sytuacji, że powietrze jest zatrute, czego dowodem są raporty sporządzone przez NIK czy też Ministerstwa
  3. Sytuacja w Polsce, za którą jest odpowiedzialny rząd, narusza dobra osobiste aktorki, ograniczając możliwość wyjścia na spacer czy też wyboru ekologicznego transportu: zbyt wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu powodują, że nie powinno się uprawiać aktywności fizycznej na zewnątrz, więc nie można na przykład jechać rowerem

Aktorka domaga się odszkodowania w wysokości 10 tysięcy złotych, które w razie wygranej ma zamiar przeznaczyć na hospicjum w Warszawie.

Katarzyna Ankudowicz, fot. #pozywamsmog

Wygrane pozwy

Jako pierwsza kobieta w Polsce smog pozwała Grażyna Wolszczak i prawie dokładnie rok temu, bo 24 stycznia 2019 roku pozew wygrała. Sąd w Warszawie uznał, że Państwo nie zajęło się odpowiednio problemem smogu, jednocześnie przyznając Grażynie Wolszczak rację. Kwota 5 tys. zł trafiłą do fundacji onkologicznej Unicorn z Krakowa.

Kolejny sukces akcji #pozywamsmog miał miejsce na początku października 2019 roku. Jerzy Stuhr, Mariusz Szczygieł i Tomasz Sadlik wygrali w sądzie ze Skarbem Państwa, a zadośćuczynienia finansowe również przekazali na cele charytatywne.

Kiedy wynik?

Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Warszawie odbyła się rozprawa, w której aktorka Katarzyna Ankudowicz pozwała smog. Wyrok zostanie ogłoszony 17. lutego 2020 roku.

 

Redakcja GLOBEnergia