Runda finansowania w kwocie około 50 mln $ jest częścią funduszy w wysokości 350 mln $, oferujących pożyczki dotowane na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii zatwierdzone przez IRENA.

Od 2012 roku IRENA wraz z ADFD wydały pożyczki o łącznej kwocie 333 mln $ na 15 projektów OZE w 14 rozwijających się krajach.

Wybrane projekty obejmowały systemy „off-grid”, „mini-grid” oraz „on-grid”, wykorzystujące źródła energii, takie jak: wiatr, promieniowanie słoneczne, woda, energia geotermalna czy biomasa.

W pierwszych trzech rudnach zainstalowano w sumie ponad 68 MW mocy z OZE, polepszając warunki bytowe 760 tys. osób.

Wiele państw rozwijających się opływa w odnawialne źródła energii, niemniej dostęp do finansowania wciąż hamuje ich rozwój – mówi dyrektor generalny IRENA – Adnan Z. Amin – Współpraca IRENA z ADFD pomaga w przezwyciężeniu tego ograniczenia poprzez oferowanie pożyczek dotowanych na projekty OZE w krajach rozwijających się.

Finansowanie pomaga przyspieszyć wdrażanie projektów OZE oraz wyzwolić ekonomiczny wzrost, oferując zrównoważoną energię w przystępnych cenach ludziom, którzy mają ograniczony dostęp do elektryczności.

Mohammed Saif Al Suwaidi – dyrektor naczelny ADFD – dąży do zapewnienia rządom rozwijających się państw środków finansowych oraz instrumentów, które pomogą w osiągnięciu zamierzonych celów rozwojowych oraz zapewnią bezpieczną przyszłość mieszkańcom.

ADFD zapewnia pożyczki w wysokości od 5 mln $ do 15 mln $ na jeden projekt. Pożyczki na pojedynczy projekt pokrywają około połowy całkowitych szacowanych kosztów projektu, zatem potrzebne jest jeszcze dodatkowe finansowanie z innych źródeł.

W celu ułatwienia dostępu do dodatkowych źródeł finansowania deweloperzy projektów mogą dokonać rejestracji na Rynku Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy Marketplace) IRENA.

Zgłoszenia są oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów, którzy przeglądają projekty pod kątem technicznej wykonalności, ekonomicznej opłacalności, jak również społeczno- ekonomicznych i środowiskowych korzyści.

Termin ostateczny aplikowania do piątej rundy został wyznaczony na 15 lutego 2017 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2018 roku.

Opracowano na podstawie: Gulf News