Kolejna zmiana terminu w programie Czyste Powietrze. Chodzi o pompy ciepła

Pompy ciepła na liście ZUM - czy program Czyste Powietrze czekają zmiany? Oczywiście, co potwierdza NFOŚiGW. O jakie zmiany chodzi?

Niedużo czasu minęło od wprowadzenia w życie nowych zmian w programie Czyste Powietrze, a już mamy ich aktualizację.

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA
Pompy ciepła na liście ZUM - czy program Czyste Powietrze czekają zmiany? Oczywiście, co potwierdza NFOŚiGW. O jakie zmiany chodzi?

Podziel się

  • Od 14 czerwca każdy beneficjent programu Czyste Powietrze, który złoży wniosek o dotację na pompę ciepła lub kocioł na biomasę będzie musiał skorzystać z listy ZUM.
  • Producenci i importerzy pomp ciepła mają czas do 31 grudnia 2024 roku na przekazanie wymaganych badań technicznych swoich urządzeń. Tylko w ten sposób pozostaną na liście ZUM.
  • Pojawiła się możliwość czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości.

Tym razem nie chodzi o beneficjentów, którzy zostali zobowiązani do korzystania z listy ZUM (zielonych urządzeń i materiałów) przy wyborze kotła na biomasę lub pompy ciepła w ramach dotacji. Przypomnijmy, że osoby, które złożyły wniosek do 21 kwietnia br., nie muszą korzystać z tej listy. Aktualnie trwa okres przejściowy, w którym nowi wnioskodawcy mogą nie brać pod uwagę listy ZUM, ale tylko do 13 czerwca włącznie. Wszystkie wnioski złożone po tej dacie będą dotować dwie wspomniane kategorie urządzeń tylko, gdy znajdą się na liście ZUM. O szczegółach okresu przejściowego przeczytasz na portalu Termomodernizacja.pl: Czyste Powietrze – okres przejściowy. Co należy wiedzieć?

Europejskie badania pomp ciepła do końca roku

Wróćmy jednak do nowych zasad – dotyczyć one będą producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW): Producenci i importerzy pomp ciepła dostają więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie Czyste Powietrze. Konieczne badania techniczne urządzeń będą musiały zostać dostarczone do 31 grudnia 2024 roku, co według Funduszu ma zapewnić potencjalnym beneficjentom szeroki wybór pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła kupione po 13 czerwca 2024 roku będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy będą obecne na liście ZUM. Pojawią się tam, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w akredytowanych laboratoriach na terenie UE lub EFTA

“Przypominamy, że badania pomp ciepła muszą potwierdzać spełnienie wymagań technicznych określonych w unijnych rozporządzeniach o etykietowaniu i ekoprojekcie” – informuje NFOŚiGW.

Trwa uzupełnianie listy ZUM

NFOŚiGW podaje, że trwa wpisywanie urządzeń na listę ZUM. Do końca okresu przejściowego został miesiąc, co okazuje się zbyt krótkim okresem, aby ukończyć pracę nad listą. Po konsultacjach z organizacjami branżowymi Fundusz doszedł do wniosku, że znaczna część pomp ciepła nie uzyska certyfikatów, które będą pozwalać im na pozostanie na liście ZUM do 13 czerwca 2024 roku. Operator programu podkreśla, że o tym decydują jedynie kwestie proceduralne i organizacyjne, o czym jednak zdawał się nie wiedzieć przy planowaniu zmian na początku. Wówczas zapytaliśmy NFOŚiGW o planowane zmiany w programie Czyste Powietrze, a w odpowiedzi od Eweliny Steczkowskiej, rzeczniczki Funduszu, otrzymaliśmy informację zwrotną, że większość pomp ciepła ma przeprowadzone badania na terenie UE lub EFTA. Skoro weryfikacja i dostarczenie badań jest niemożliwe w wyznaczonym terminie, to decyzja powinna zostać podjęta wcześniej, co ułatwiłoby producentów i dystrybutorom przygotowanie się i zaplanowanie badań. 

“Odnosząc się do kwestii wymogu przedstawienia badań wykonanych w akredytowanym laboratorium potwierdzających parametry pomp ciepła wskazane w karcie produktu i etykiecie energetyczne, informujemy, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od organizacji zrzeszających producentów/importerów pomp ciepła, bardzo duża część urządzeń ma już takie badania wykonane, więc pozostanie jedynie kwestia przekazania ich do weryfikacji zgodności z deklarowanymi parametrami przez IOŚ-PIB prowadzącego listę ZUM” – tłumaczyła Steczkowska w styczniu.

Europejskie znaki jakości

Teraz NFOŚiGW z dumą ogłosił, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom branży pomp ciepła, która nie jest w stanie w wystarczająco szybkim czas zrealizować wymaganych badań, a także dostarczyć raportów, które zapewniłyby im miejsce na liście ZUM. Ten okres był za krótki od samego początku, choć rzeczniczka NFOŚiGW informowała w styczniu, że czas oczekiwania na uzyskanie badań to ok. 2 miesiące. Z tej racji MKiŚ wraz z NFOŚiGW zdecydowały o możliwości czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła, które posiadają europejskie znaki jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT

“Rejestracja pomp ciepła na liście ZUM, na podstawie certyfikatów potwierdzających nadanie znaku jakości, będzie możliwa wyłącznie dla wniosków o wpis na listę ZUM składanych po 14 czerwca 2024 roku. Wnioski o wpis na listę ZUM składane do 14 czerwca 2024 roku, do których załączono certyfikaty, a nie załączono badań spełniających warunki programu, będą odrzucane” – wyjaśnia NFOŚiGW.

Pompy ciepłą wpisywane na listę ZUM na podstawie ww. certyfikatów będą widoczne na liście ZUM tylko do 31 grudnia 2024 roku. Warunkiem obecności tych urządzeń na liście ZUM w 2025 roku będzie dostarczenie pełnych badań. Docelowo wszystkie dotowane urządzenia powinny uzyskać pozytywne wyniki pełnych badań wykonanych zgodnie z rozporządzeniami 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 i normami EN14511, EN14825, EN12102, EN15879. Ma to poprawić jakość i efektywność urządzeń, a także według NFOŚiGW zapewni równe warunku dla wszystkich producentów.

Źródło: gov.pl, czystepowietrze.gov.pl

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA