Na wypowiedź przedstawiciela rządu powołuje się agencja ISB News. Wiceminister powiedział podczas wydarzenia, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy na przeprowadzenie pod koniec tego roku kolejnej tury aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

– Liczymy na to, że po przyjęciu projektów legislacyjnych, które są w toku, odbędzie się jeszcze jedna tura aukcji OZE w drugiej części roku, na przełomie listopada i grudnia – powiedział przedstawiciel podczas panelu na Kongresie 590

Dodał, że rząd przygotowuje przyjazne warunki do rozwoju OZE w kraju. Tworzy prawo, które daje możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i dużym przedsiębiorcom. W procesie transformacji bardzo istotne są m.in. klastry energii. Jak zauważył, to wyzwanie, ale tworzenie klastrów będzie ogromnym wsparciem dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko na poziomie lokalnym.

Już za miesiąc aukcje OZE

Już za niecały miesiąc, bo od  26 maja do 11 czerwca 2021 r. odbędzie się osiem aukcji OZE. Siedem z nich będzie dotyczyć nowych instalacji. Aukcje powinny być rozstrzygnięte przez Prezesa URE do 30 czerwca br. O szczegółowym harmonogramie aukcji informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl.

Pierwsza aukcja OZE w 2021 r. odbędzie się 26 maja br. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji istniejących i będzie dedykowana tym, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

URE informuje, że pierwsza aukcja dla instalacji nowych odbędzie się 27 maja i będzie przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz inny niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków, dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie odbędą się aukcje w koszykach cieszących się dotychczas największą popularnością tj. dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – przeprowadzenie aukcji planowane jest na 8 czerwca. Dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych aukcja odbędzie się 11 czerwca.

Źródło: ISB News/URE

Redakcja GLOBEnergia