Moduły i falowniki fotowoltaiczne, jako towar importowany, przemieszczany przez granice celne podlega ocleniu. Branża fotowoltaiczna jest jednak specyficzna. Dlaczego?

 

Często elementy instalacji fotowoltaicznych są sprzedawane na rynkach światowych po cenach niższych niż koszty ich produkcji lub po cenach niższych niż na rynku krajowym producenta tych produktów.
Kolejnym krajem, który broni się przed nadmiernym importem chińskich modułów PV jest Kanada. W czwartek, firmy, w tym JinkoSolar Holding Co. i Trina Solar Ltd. muszą płacić cła od sprzedaży produktów w Kanadzie, zgodnie z oświadczeniem na stronie internetowej Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych. 
 
Obowiązki te związane  są z rzekomo wstępne ustalonymi, nieuczciwymi praktykami handlowymi. Są to tymczasowe cła, które są pobierane od 5 marca. 
3 lutego, Sąd powiedział, że dotowane urządzenia solarne z Chin stwarzają zagrożenie dla krajowego przemysłu. Było to następstwem skargi, jaką złożyło czterech producentów kanadyjskich. 
Udział Chińskich produktów importowanych do Kanady wzrosła o 85% od października 2013r. do września 2014r. Poziomem bazowym było 56% w 2012roku.  W 2012 roku amerykański Departament Handlu uzgodnił stosowanie taryf na moduły słoneczne z Chin w następstwie skargi od SolarWorld AG, niemieckiego producenta z fabryki w stanie Oregon. 
Ministerstwo Handlu Chin twierdzi, że nakładanie takich obowiązków narusza zasady Światowej Organizacji Handlu.
 
Omijanie ceł antydumpingowych jest uznane za przestępstwo skarbowe, czyli za czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy, pod karą grzywny ustalanej w stawkach dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności. Jeżeli importer składa nieprawidłowe zgłoszenie celne przywożonych towarów objętych cłem antydumpingowym, organ celny nakłada na importera karę.
 
Źródło: renewableenergyworld.com

Czy można ominąć cła antydumpingowe?  Kto odpowiada za dumping? 
Więcej informacji – Globenergia+ 1/2015