Obie inwestycje SolarStar będą realizowane w ramach działania: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł w ramach II osi priorytetowej- Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja inwestycji „Elektrownia fotowoltaiczna Czarne Małe” będzie kosztować ponad 5 milionów złotych, z czego 2,5 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Instalacja rocznie będzie wytwarzać 1036 MWh energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji do atmosfery ponad 840 ton CO2 w skali roku.
Dofinansowanie WFOŚiGW w Szczecinie
Podpisanie umowy na dofinansowanie elektrowni PV firmy SolarStar Sp. z.o.o., źródło: WFOŚiGW w Szczecinie
Drugą inwestycją, którą przy unijnym wsparciu zrealizuje firma SolarStar Sp. z o.o. będzie „Elektrownia fotowoltaiczna Broczyno”. Dofinansowanie wynosi ponad 2,4 mln zł, a koszt całkowity projektu – ponad 5,1 mln zł. Roczna produkcja energii pochodzącej z OZE jest planowana na poziomie 1037 MWh. Efekt ekologiczny będzie polegał na uniknięciu emisji do atmosfery ponad 842 ton CO2 i innych gazów rocznie.
Ostatnia inwestycja, która powstanie przy ulicy Radosnej w Szczecinie, otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 317 000 zł z RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 460 tysięcy złotych. Instalacja o mocy prawie 40 kW zabezpieczy około 48% zapotrzebowania firmy na energię elektryczną. Planowana roczna produkcja energii wyniesie ponad 30 MWh.

Jak podaje fundusz, aż 48 beneficjentów skorzysta z unijnych środków w ramach pierwszego naboru wniosków dla działania 2.10.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie