Kolejne inwestycje PGE na Pomorzu – ponad 100 MW w fotowoltaice!

PGE Energia Odnawialna planuje uruchomienie kolejnych instalacji OZE na Pomorzu. Jak podaje spółka, obok znajdujących się w Gminie Wicko dwóch farm wiatrowych Wojciechowo i Lotnisko, w ciągu kilku najbliższych lat mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

PGE Energia Odnawialna (PGE EO) zapowiada kolejne inwestycje na Pomorzu. Aktualnie w Gminie Wicko znajdują się dwie farmy wiatrowe PGE EO. Pierwszą z nich, składającą się z 14 turbin o mocy 2 MW każda uruchomiono w 2014 r. w Wojciechowie. Dwa lata później w pobliżu Kopaniewa, otwarto Farmę Wiatrową Lotnisko. Jest ona największą tego typu elektrownią należącą do spółki. Pracuje tam 30 turbin o mocy 3 MW każda.

Nowe instalacje PV na Pomorzu

Przed rozpoczęciem prac budowlanych gmina będzie musiała zmienić plany zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod potencjalne inwestycje. Następnie PGE Energia Odnawialna przeprowadzi postępowania środowiskowe, wystąpi o pozwolenia na budowę oraz wyłoni w drodze przetargu wykonawców instalacji.

Planowane inwestycje w Gminie Wicko to przykład modelowej współpracy między samorządem a biznesem. Dzięki otwartości miejscowych władz jest szansa, że w tym regionie będziemy mogli realizować już niedługo kolejne projekty OZE, tym razem związane z fotowoltaiką.

Mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna

Prezes zarządu PGE Energia Odnawialna dodaje, że dla gminy nowe inwestycje to z kolei szansa na uzyskanie dodatkowych przychodów z podatków.

Gmina Wicko od lat współpracuje z PGE. Dla nas jest to stabilny i bezpieczny partner, angażujący się w życie społeczności lokalnej, wspierając sport, kulturę oraz osoby wykluczone społecznie. W przypadku realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii jesteśmy świadomi korzyści, które one przynoszą.

Mówi Dariusz Waleśkiewicz, wójt Gminy Wicko

Wójt Gminy Wicko zaznacza, że korzyści dotyczą zarówno gminy jak i samych mieszkańców, którzy w przyszłości będą mogą np. zarabiać na dzierżawie gruntów pod instalacje fotowoltaiczne.

Współpraca z samorządami

Inwestycje słoneczne w Gminie Wicko to nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez PGE Energia Odnawialna we współpracy z samorządem. W zeszłym roku spółka nawiązała współpracę z Gminą Kleszczów, której efektem będzie wspólna realizacja elektrowni PV o mocy 50 MW. Prace budowlane związane z tym projektem rozpoczną się w 2023 roku.

PGE ukończyła 19 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW

W tym tygodniu PGE Energia Odnawialna poinformowała również o zakończeniu prac budowlanych na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. Instalacje te wygrały w 2021 roku aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Nowe jednomegawatowe instalacje słoneczne powstały w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. 

PGE EO w 2023 r.

Zgodnie z komunikatami spółki, w przyszłym roku zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Jedna z kluczowych inwestycji powstanie w powiecie siemiatyckim na Podlasiu. Będzie to PV Augustynka o mocy 25 MW. W zeszłym tygodniu PGE EO podpisała umowę na jej budowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

Najważniejsze projekty fotowoltaiczne PGE w 2023 r.Źródło: PGE Energia Odnawialna
Najważniejsze projekty fotowoltaiczne PGE w 2023 r.
Źródło: PGE Energia Odnawialna

Celem Grupy PGE jest rozwijanie projektów PV w tempie pozwalającym na zwiększanie corocznie portfela inwestycyjnego o ok. 300 MW.

Planowo sprzedaż energii elektrycznej z nowych inwestycji realizowana będzie w systemie aukcyjnym lub w oparciu o długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Źródło: PGE Energia Odnawialna

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia