Kolejne kroki na drodze do polskich wiatraków na Morzu Bałtyckim

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

offshore, polska, orlen

Badania geotechniczne na Morzu Bałtyckim

Badania podłoża gruntowego dna morskiego to jeden z kluczowych elementów przygotowania do budowy instalacji offshore wind. W zakres prac wchodzi wykonanie głębokich odwiertów, badań wykonywanych w celu określenia kolejności i głębokości zalegania warstw geologicznych (tzw. sondowania CPT), płytkich odwiertów, a także przeprowadzenie badań laboratoryjnych na morzu i lądzie.

Realizacja prac związanych z badaniami podłoża jest niezbędna do uzyskania finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych.

– Należy podkreślić, że wykonawca wybrany do przeprowadzenia badań to konsorcjum stworzone z polskiego przedsiębiorstwa MEWO S.A. oraz szwajcarskiej firmy Geoquip Marine. Wybór konsorcjum, w skład którego wchodzi polska firma jest potwierdzeniem celu, jaki stawia sobie Grupa PGE, aby polskie firmy odegrały istotną rolę w projekcie budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – powiedziała Monika Morawiecka, Prezes Zarządu PGE Baltica.

Ørsted i należąca do PGE spółka PGE Baltica będą wspólnie rozwijać, budować i obsługiwać Morską Farmę Wiatrową Baltica. Farma wiatrowa w przyszłości będzie zajmować w przybliżeniu powierzchnię odpowiadającą wielkości Warszawy. Na tak dużym terenie, podłoże gruntowe może być bardzo zróżnicowane. Dlatego też niezbędna jest czteroetapowa analiza. Pierwszy jej etap to rozpoznanie geofizyczne, które w przypadku tej inwestycji zostało już zrealizowane. Drugi, którego dotyczy właśnie podpisana umowa z konsorcjum Geoquip Marine oraz MEWO S.A., to wstępne badanie geotechniczne. Dzięki pozyskaniu informacji na temat struktury geologicznej będzie możliwe wykonanie kolejnych analiz inżynieryjnych oraz projektów technicznych dla fundamentów, konstrukcji wsporczych turbin, stacji transformatorowych, a także kabli.

Rozmowy Vestasa z Port Gdynia

Duński producent turbin wiatrowych Vestas rozpoczął rozmowy techniczne z Portem Gdynia, które będą motorem rozwoju portu jako kluczowej infrastruktury dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Współpraca ma na celu wspieranie atrakcyjności port jako głównego hubu dla zbliżającej się rozbudowy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Vestas i Port Gdynia współpracują w zakresie wielu tematów, w tym różnych wymagań dotyczących miejsca wstępnego montażu morskiej energetyki wiatrowej. Vestas i Port Gdynia prowadzą m.in. serię dyskusji, w których Vestas podzielił się specyfikacjami technicznymi wymaganymi do obsługi turbiny wiatrowej V236-15,0 MW.

Według założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku nasz kraj ma w planach zainstalowanie 8-11 GW mocy na Morzu Bałtyckim w postaci morskich farm wiatrowych. Wartość projektu oscyluje na poziomie 130 mld zł. Offshore wind cieszy się także poparciem wśród polskiego społeczeństwa - 76 proc. badanych Polaków chciałoby konsumować energię elektryczną z morskich farm wiatrowych.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna/Ørsted/Vestas

Zobacz również