Od 1 września 2019 roku w Krakowie obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem. Mimo że skutki zakazu są widoczne, to przyćmiewają je napływy zanieczyszczonego powietrza z okolicznych gmin.

Jak podał Krzeszowicki Alarm Smogowy, Mieszkańcy gminy Krzeszowice, znajdującej się w tzw. obwarzanku krakowskim, chcą całkowitego zakazu palenia węglem. Również Mieszkańcy Oświęcimia, już nieco bardziej oddalonego od Krakowa, popierają zaostrzenie uchwały antysmogowej i wprowadzenie zakazu spalania węgla w swoim mieście.

Oświęcim

Podczas badań opinii społecznej przeprowadzonych w Oświęcimiu w lutym 2020 r. 61% ankietowanych opowiedziało się za zakazem palenia węglem w swoim mieście. Przeciwko zagłosowało 25% mieszkańców. Aż 78% ankietowanych osób uznało, że w Oświęcimiu w sezonie grzewczym jakość powietrza jest zła, a 89% uznało, że fatalna jakość powietrza może mieć negatywne skutki dla ich zdrowia.

Projekt uchwały przygotowany przez prezydenta miasta Janusza Chwieruta, jest obecnie poddawany konsultacjom społecznym.Według uchwały, całkowite odejście od węgla planowane jest do roku 2032.

Pomimo lekkiej zimy i korzystnych warunków pogodowych, powietrze w Oświęcimiu jest fatalnej jakości. W styczniu 2020 średnie stężenie pyłów PM10 w Oświęcimiu wynosiło aż 64 ug/m3 i był to jeden z wyższych wyników w województwie. Stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu w Oświęcimiu w 2019 roku wyniosło 7.41 ng/m3, czyli 741% dopuszczalnej normy!

Krzeszowice

W najbliższy czwartek, podczas sesji Rady Miasta odbędzie się głosowanie dotyczące wprowadzenia całkowitego zakazu spalania węgla na terenie całej gminy Krzeszowice. 32 tysięczna Gmina Krzeszowice zlokalizowana 14 kilometrów na zachód od Krakowa jest jedną z gmin tzw. obwarzanka krakowskiego.

Dla mieszkańców gminy Krzeszowice, zanieczyszczane powietrze jest największym problemem obniżającym jakość ich życia. Tak też wykazali w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez gminę. Co więcej, z takim poziomem zanieczyszczenia, nie ma szans na reaktywację uzdrowiska, co chciałyby zrobić władze Krzeszowic.

Apel dotyczy dopuszczenia wyłącznie gazu, oleju opałowego i warunkowo biomasy dla nowych budynków od 1 września 2022 r., dopuszczenia wyłącznie gazu, oleju opałowego i warunkowo biomasy dla istniejących budynków od 1 września 2029 r. oraz w razie możliwości podłączenia do sieci gazowej, dopuszczenia węgla nie dłużej niż 5 lat od wejścia uchwały, czyli w teorii szybciej niż 2029 r.

Jeżeli apel zostanie przyjęty, Krzeszowice będą pierwszą gminą w Małopolsce, która domaga się całkowitego odejścia od węgla w 10 letniej perspektywie.

Inne miasta

Jak podaje KAS, uchwały intencyjne postulujące wprowadzenie zakazu spalania węgla przegłosowano dotychczas w Kielcach, Tarnowie i Sosnowcu. Podobny zapis pojawił się w projekcie uchwały antysmogowej dla Sopotu. W Warszawie aktywiści Warszawy Bez Smogu zebrali 8200 podpisów pod petycją w sprawie zakazu spalania węgla w stolicy. Od 1 września 2019 roku w Krakowie obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem.

Skawina z największym budżetem w walce ze smogiem

W 2020 roku Skawina planuje wydać 15 milionów na walkę ze smogiem. To najwyższa kwota w Małopolsce. Celem jest dofinansowanie wymiany 1000 kopciuchów, montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja 100 budynków.

Źródła: Krakowski Alarm Smogowy, Krzeszowicki Alarm Smogowy, UMiG Skawina

Redakcja GLOBEnergia