Aktualności Aktualności

Kolejne rekordowe przychody Solaredge! Co będzie dalej?

Zdjęcie autora: SolarEdge

SolarEdge

Producent falowników fotowoltaicznych.

Pierwszy kwartał 2020 r. był wyjątkowy, a przychody przekraczające 430 mln USD - rekordowe. Pomimo wyzwań, jakie wywołał COVID-19 w tym kwartale, byliśmy w stanie dostarczyć produkty naszym klientom i zaspokoić popyt. - powiedział Zvi Lando, CEO SolarEdge

Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem, praca w Solaredge wre!

Obecnie, pomimo wielu ograniczeń, nasi pracownicy kontynuują pracę i prowadzą działalność bez żadnych znaczących zakłóceń. Jesteśmy dumni i wdzięczni naszym pracownikom, którzy nieustannie pracują w tym okresie oraz naszym klientom za ich ciągłą lojalność. Jesteśmy przekonani, że nasza siła finansowa, przywództwo technologiczne i globalna obecność pozwolą nam wyjść z tego wyjątkowo trudnego okresu jako jeszcze silniejsza firma - powiedział Zvi Lando, CEO SolarEdge

Rekordowe wyniki

Spółka zanotowała rekordowe przychody w wysokości 431,2 mln USD, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z 418,2 mln USD w poprzednim kwartale i o 59% w porównaniu z 271,9 mln USD w I kwartale 2019 roku.

Rekordowe przychody związane z działalnością w zakresie fotowoltaiki wyniosły 407,6 mln USD, co stanowi wzrost o 5% z 389,0 mln USD w poprzednim kwartale i wzrost o 61% z 253,1 mln USD w pierwszym kwartale 2019 roku.

Zysk netto w ujęciu GAAP wyniósł 42,2 mln USD, co stanowi spadek o 20% w porównaniu z 52,8 mln USD w poprzednim kwartale, ale wzrost o 122% w porównaniu z 19,0 mln USD w I kwartale ubiegłego roku. Zysk netto w ujęciu non-GAAP wyniósł 50,7 mln USD, co stanowi spadek o 42% w porównaniu z 87,4 mln USD w poprzednim kwartale i wzrost o 54% w porównaniu z 32,9 mln USD w I kwartałem ubiegłego roku.

Marża brutto w ujęciu GAAP w zakresie sprzedaży produktów fotowoltaicznych wyniosła 34,6%, a w ujęciu non-GAAP 35,0%.

W pierwszym kwartale 2020 roku firma SolarEdge zrealizowała rekordowe dostawy falowników o mocy 1,85 GW.

Co będzie dalej?

Pandemia COVID-19 ma wpływ na gospodarkę na całym świecie, w tym na wszystkie rynki na których działa Solaredge. W związku z tym ​​trudno przewidzieć wpływ wirusa na działalność Spółki w następnym kwartale i dalszej części roku.

Solaredge oczekuje, że w II kwartale 2020 roku przychody zmieszczą się w przedziale od 305 milionów do 335 milionów dolarów, marża brutto będzie zawierać się w przedziale od 30% do 32%, przychody z produktów fotowoltaicznych zmieszczą się w przedziale od 285 milionów do 315 milionów dolarów, a marża brutto ze sprzedaży produktów fotowoltaicznych będzie mieścić się w zakresie od 32% do 34%.