21 listopada zostało podpisane porozumienie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pięcioma firmami z branży fotowoltaicznej, dzięki którym będą mogły jednorazowo wysłać powyżej 20 wniosków o dofinansowanie dla swoich klientów. To głównie ułatwienie właśnie dla klientów, bo ograniczy dla nich formalności. Jednakże dla firm, które podpisały porozumienie na pewno będzie to dobry chwyt marketingowy.

Firmy, przed złożeniem wniosków będą wysyłać drogą elektroniczną dane wnioskodawców, co ułatwi NFOŚiGW planowanie pracy i wypłatę dotacji. Rozwiązanie pomoże przyspieszyć ocenę dokumentów aplikacyjnych. Uregulowanie zasad współpracy i optymalizacja procesu składania wniosków w programie „Mój Prąd” są efektami podpisanego wczoraj (21 listopada) porozumienia.

Szybciej i łatwiej

Jak powiedział Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW, Fundusz dąży do tego, żeby wnioskodawcy programu „Mój Prąd” jeszcze szybciej i sprawniej otrzymywali dotacje na przydomową fotowoltaikę. Przez takie podejście powstał pomysł wprowadzonego dla instalatorów PV ułatwienia. Podpisane porozumienie ma usprawnić proces przyjmowania i oceny wniosków.

Zasady

Wedle ustalonych zasad współpracy, firmy instalatorskie które podpisały porozumienie, mają możliwość pakietowego przekazywania do NFOŚiGW. Warunkiem jest, by instalatorzy jednorazowo składali więcej niż 20 wniosków o dofinansowanie dla swoich klientów.
Zanim wnioski zostaną złożone, firmy powinny wysyłać drogą elektroniczną dane wnioskodawców, aby ułatwić Narodowemu Funduszowi planowanie pracy i wypłatę dotacji. To przyspieszy także ocenę dokumentów aplikacyjnych i ograniczy formalności po stronie właścicieli domów.

Firmy w porozumieniu – będą kolejne?

Dokument w zakresie ułatwienia wdrażania programu „Mój Prąd” podpisali Piotr Woźny – Prezes NFOŚiGW, a ze strony firm fotowoltaicznych: Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A., Marek Wietrzyński – Pełnomocnik Zarządu Soon Energy Poland Sp. z o.o., Piotr Kowalczewski – Pełnomocnik, Wiceprezes Zarządu Stilo Energy S.A., Krzysztof Lichwiarz i Radosław Nowak – Prezes i Wiceprezes Zarządu Media Broker Group Sp. z o.o., Łukasz Fonfara – Współwłaściciel Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara Sp. J.

NFOŚiGW planuje rozszerzenie tej formuły także o inne zainteresowane firmy z branży fotowoltaicznej.

Dobry program

Teraz, w wyniku zmian rządowych program miał lekki przestój, ale generalnie ma się dobrze! Jak twierdzi NFOŚ, „Mój Prąd” jest prawdopodobnie największym w Europie programem finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. W ciągu niespełna trzech miesięcy funkcjonowania programu Narodowy Fundusz zweryfikował ponad 9 tys. wniosków, z czego do dofinansowania zostało zakwalifikowanych ponad 6,3 tys. na 32,7 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił prawie 5,5 tys. dotacji na łączną kwotę 25 mln zł.

Spółdzielnie mieszkaniowe

Piotr Woźny po raz kolejny podkreśla ogromny potencjał rozwoju i zapotrzebowanie na fotowoltaikę w Polsce. Trwają prace, aby kontynuacja programu „Mój Prąd” obejmowała także preferencyjne pożyczki dla spółdzielni mieszkaniowych. Wykorzystanie energii słonecznej w częściach wspólnych spółdzielni, pozwoliłaby na uniezależnienie spółdzielni od wahań cen na rynku energii i obniżenie rachunków dla mieszkańców, co podkreślił Piotr Woźny.

Redakcja GLOBEnergia