Jeden z największych producentów wysoce sprawnych produktów wykorzystujących energię słoneczną ogłosił, że najnowszy produkt osiągnął sprawność przemiany energii słonecznej w energię elektryczną na poziomie 20%. 

 
Dotyczy to polikrystalicznych krzemowych ogniw słonecznych „multi-Si”. Tajemnicą sukcesu jest zastosowanie technologii podtrzymujących światło i pasywacji powierzchni. Dało to zwiększenie sprawności o jeden punkt procentowy. Potrzebowano na to zaledwie dziewięciu miesięcy.
Przełamując barierę 20%, ustanowiliśmy nowy rekord świata w sprawności ogniw multi-Si. To osiągnięcie jest kolejnym dowodem na niedościgniony potencjał Spółki w zakresie rozwijania technologii fotowoltaicznych. Nasi klienci skorzystają na wytwarzaniu większej ilości energii i obniżeniu kosztów instalacji„- powiedział dyrektor operacyjny JA Solar, Yong Liu.
 
Według dr Wei Shan, dyrektora naukowego i kierownika działu bada i rozwoju jest to dla całego zespołu wielki sukces.
To jednak dopiero początek. Pewność, z jaką dążyliśmy w tym roku do przekroczenia 20% sprawności pozwala nam teraz oczekiwać, że zdołamy osiągnąć jeszcze większe wzrosty sprawności w nadchodzących kwartałach. Co więcej, bazując na nowoopracowanych ogniwach o wysokiej sprawności, w najbliższej przyszłości oczekujemy ustanowienia kolejnych rekordów w tym zakresie na poziomie modułu” dodaje.

Czy firma na tym poprzestanie?
Oczywiście, że nie. W planach na najbliższy rok ujęto stworzenie seryjnej linii produkcyjnej ogniw multi-Si, która wykorzystywać będzie nowo opracowaną technologię oraz zintegrowanie tych ogniw z modułowymi instalacjami.

Źródło: JA Solar Holdings Co., Ltd