Kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze? Będzie aktualizacja pod kątem finansowym

Paweł Mirowski, nowo powołany pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, zapowiedział kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Zostanie przeprowadzona aktualizacja pod kątem finansowym.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Paweł Mirowski przekazał, że wkrótce zostaną ogłoszone kolejne zmiany w programie „Czyste Powietrze”, które w jego przekonaniu sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej przyjaznym instrumentem. Pełnomocnik jest jednocześnie wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) i pełnomocnikiem premiera.

Pierwsza umowa w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”

W trakcie pierwszej konferencji prasowej Pawła Mirowskiego jako pełnomocnika premiera, podpisano pierwszą w województwie śląskim umowę w ramach nowego antysmogowego programu „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a gminą Mysłowice.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Padła też zapowiedź zmian w programie „Czyste Powietrze”. Ogólnopolski program funkcjonuje już 4 lat. Od 2018 roku właściciele budynków jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizacji domu. Od tego czasu wypłacono 3,5 mln zł. Według danych na dzień 16 września, dotychczas złożono w sumie 499 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 9,2 mld zł.

Program Czyste Powietrze

Na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu można otrzymać do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania zależny od osiąganego poziomu dochodu w gospodarstwie domowym) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania). Dodatkowo w programie biorą udział banki, które w ramach Kredytu Czyste Powietrze oferują pomoc beneficjentom, bowiem dotacja z programu jest przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu. Z kolei gminy, które na swoim terenie tworzą punkty konsultacyjno-informacyjne programu „Czyste Powietrze” służą poradą i wsparciem dla mieszkańców, aby posiadali możliwość wyboru najefektywniejszego rozwiązania w zakresie doboru źródła ciepła i ocieplenia domu.

Dotychczasowe efekty realizacji programu „Czyste Powietrze” są pozytywne i bardzo wymierne. Udało się do tej pory wymienić niemal 500 tysięcy węglowych „kopciuchów”, co w praktyce oznacza pół miliona nowych, ekologicznych, znacznie mniej emisyjnych urządzeń grzewczych w gruntownie ocieplonych domach.

Paweł Mirowski - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków

W lipcu br. została wdrożona jego zmodyfikowana wersja pod nazwą „Czyste Powietrze Plus”. Zmiana zakłada w przypadku prefinansowania inwestycji zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, czyli dotyczących osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Obecnie maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) jest zwiększona z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrósł z 69 do 79 tys. zł.

Kolejne zmiany w programie

Jak zapowiedział Mirowski, wkrótce NFOŚiGW ogłosi kolejne zmiany w programie, który ma być bardziej przyjaznym instrumentem.

Przeprowadzimy aktualizację programu pod kątem finansowym, gdyż koszty inwestycji określone w czasie uruchamiania programu we wrześniu 2018 roku są nieadekwatne wobec obecnie panujących warunków rynkowych.

Paweł Mirowski - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW chce zachęcać wnioskodawców do wykonywania kompleksowego ocieplenia domu.

Chcemy również umożliwić złożenie wniosku ponownie tym beneficjentom, którzy wcześniej skorzystali już z programu „Czyste Powietrze” i wymienili węglowego „kopciucha”, a teraz będą chcieli poddać dom termomodernizacji, aby przez to zużywać mniej mocno ostatnio drożejącego opału.

Paweł Mirowski - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”

Źródło: Czystepowietrze.gov.pl

Zobacz również