Transakcja

Mowa o norweskiej spółce Equinor (dawniej Statoil), która na polskim rynku energetycznym jest obecna od 1991 r. Norwegowie poinformowali, że kupili spółkę Wento wraz z realizowanymi przez nią projektami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 1,6 GW. Wento jest jednym z wiodących deweloperów na rynku OZE w Polsce, realizującym projekty fotowoltaiczne. Od momentu rozpoczęcia działalności firma rozwinęła i sprzedała farmy wiatrowe i słoneczne o mocy odpowiednio 85 MW i 177 MW.

Umowa dotycząca przejęcia 100 proc. udziałów została podpisana z funduszem private equity Enterprise Investors. Transakcja obejmuje także spółki celowe zajmujące się rozwojem projektów budowy elektrowni wiatrowych na lądzie (onshore). Wento będzie spółką zależną Equinor, a jej zespół będzie w przyszłości kontynuował rozwój biznesu. Wartość wszystkich spółek sięga poziomu 91 mln euro.

Norwegowie planują umacniać swoją pozycję na rynku Polskim. O ile Equinor jest obecnie kojarzony jako jeden z inwestorów w sektorze offshore wind na Bałtyku (realizuje wspólne projekty z polską firmą Polenergią- MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III), to postanowił intensywniej działać na rzecz dywersyfikacji swojej działalności w Polsce. Norwegowie rozwijają już od dłuższego czasu także projekty fotowoltaiczne. Equinor posiada 40 proc. udziałów w aktywach solarnych Apodi w Brazylii o mocy 162 MW. Pozostała część należy do operatora Scatec Solar, norweskiego niezależnego producenta energii słonecznej, w którym Equinor posiada 13,1 proc. udziałów

Zagraniczni inwestorzy patrzą na Polskę

Polska jest postrzegana przez Norwegów jako obiecujący rynek energetyczny, który będzie dla nich kluczowym pod względem inwestycji. Według najnowszego raportu Pekao na temat polskiego rynku OZE, na którego prezentacji była także redakcja GLOBEnergia.pl, coraz bardziej sprzyjające otoczenie dla inwestycji w środkowoeuropejskim sektorze znajduje odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu zagranicznych inwestorów. Obserwowany jest wyraźny wzrost aktywności w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A). Według danych Mergermarket w latach 2015-2020 w regionie przeprowadzono blisko 100 transakcji, w których przedmiotem zakupu była bądź konkretna instalacja OZE lub cała firma. Aż około połowa z nich została zrealizowana bądź ogłoszona na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Czynnikiem, który ewidentnie wspierał tego rodzaju aktywność, była generalna poprawa otoczenia regulacyjnego. W Polsce wypracowano korzystniejsze ramy prawne, co uruchomiło falę transakcji fuzji i przejęć w tym obszarze. W latach 2019- 2020 w naszym kraju zrealizowano ich niemal tyle samo, co we wszystkich pozostałych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

W okresie 2015-2020 na Polskę przypadła ponad 1/3 wszystkich transakcji w regionie. Polska staje się zwłaszcza w ostatnich latach regionalnym centrum aktywności inwestorów w tym obszarze. Największa część zrealizowanych transakcji dotyczyła instalacji wiatrowych i słonecznych. Najwyższy średni poziom cen w przeliczeniu na 1 MW zainstalowanej mocy notowano w segmencie biogazu (2,5 mln euro), gdzie dość wyraźnie przewyższały one te uzyskiwane w obszarach fotowoltaiki (1,7 mln euro), czy energetyki wiatrowej (1,3 mln euro). Podmiotami uczestniczącymi w transakcjach byli głównie zagraniczni inwestorzy finansowi (głównie fundusze private equity oraz emerytalne), jak i lokalni inwestorzy branżowi (firmy energetyczne).

Źródło: Equinor/Pekao

Redakcja GLOBEnergia