Według najnowszych badań Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w ubiegłym roku sprzedano w Polsce kolektory słoneczne o łącznej powierzchni ponad 302 tys. mkw. Stanowi to wzrost o 19 proc. w stosunku do 2011 r. Łączną powierzchnię zainstalowanych kolektorów słonecznych oszacowano na ponad 1,2 mln mkw. (to trzykrotnie więcej niż teren Watykanu), co daje łącznie 848 MW mocy cieplnej (Wykres 1). A to oznacza, że kolektory są drugą po energetyce wiatrowej technologią OZE w Polsce.

Obroty na rynku krajowym (bez eksportu, oszacowane według wartości kompletnych systemów solarnych) w 2012 roku wynosiły ponad 670 mln zł. Ilość sprzedanych i zainstalowanych na terenie Polski kolektorów słonecznych jest imponująca, nie tylko w stosunku do lat poprzednich, ale również w odniesieniu do wstępnie już oszacowanych ubiegłorocznych wyników sprzedaży w UE. W 2012 r. wyeksportowano z Polski ok. 62 tys. m2 kolektorów słonecznych.

Na polskim rynku IEO doliczyło się 70 firm zajmujących się produkcją i dystrybucją kolektorów słonecznych. Liczącą się pozycję ma dziesięć podmiotów, których łączna sprzedaż stanowi 90 proc. rynku. Pełen ranking IEO ogłosi w maju, na VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Toruniu.

Podczas tegorocznego Forum na konferencji jako prelegenci pojawią się specjalni goście – Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Janusz Pilitowski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, Robin Welling – Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF), Roland Python – Zastępca Dyrektora Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,  prof.  Maciej Nowicki – były Minister Środowiska, promotor energetyki słonecznej, Stefan Kamiński – Prezes KIGEIT, Grzegorz Wiśniewski – Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej i Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej  oraz wielu innych znakomitych prelegentów.    

Wykres. 1 Sprzedaż instalacji słonecznych w Polsce w latach 2000 – 2012, źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Filarem wzrostu rynku kolektorów słonecznych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu szefuje Małgorzata Skucha. Z realizowanego z sukcesem programu wsparcia do zakupu instalacji słonecznych skorzystało już 34,2 tys. prosumentów wykorzystując na ten cel 227,9 mln zł dotacji. W wyniku wzrastającego zainteresowania programem oraz dobrych recenzji ze strony bezpośrednich beneficjantów i opinii organizacji branżowych (np. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej) budżet programu zwiększono z 300 do 450 mln zł.

Pełne wyniki badan zostaną przedstawione w maju podczas corocznego Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Toruniu.

Podczas tegorocznego Forum na konferencji jako prelegencji pojawią się:

ieo

ieo2
 
ieo partnerzy

Źródło: IEO