W pierwszym kwartale 2020 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 17 654 mikroinstalacje o łącznej mocy 135,031 MW. 41 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 273 MW oznacza, że w II kwartale 2020 roku PGE Dystrybucja przyłączyła jeszcze więcej mikroinstalacji niż w I kwartale. To kolejny rekord PGE.

Jak podaje PGE, mikroinstalacje fotowoltaiczne były przyłączone w trybie zgłoszenia, jedynie kilka z nich zostało przyłączonych do sieci na podstawie umowy.

PGE liderem przyłączonych mikroinstalacji

Grupa po raz kolejny przyłączyła do sieci więcej mikroinstalacji niż pozostali Operatorzy. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2020 roku Tauron przyłączył do sieci 34 631 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW, Energa – 20 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 140 MW, a Enea 14,6 tysiąca mikroinstalacji o łącznej mocy przekraczającej 100 MW.

Łączny wynik czterech największych polskich operatorów daje około 110 tysięcy mikroinstalacji przyłączonych do sieci w pierwszym półroczu 2020 roku o łącznej mocy dochodzącej do 750 MW! To oznacza, że Operatorzy przyłączyli już więcej mikroinstalacji, niż w całym 2019 roku, kiedy przyłączono do sieci około 104 tysiące mikroinstalacji.

Łączna liczba mikroinstalacji w sieci PGE

Na koniec ubiegłego roku w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tysięcy mikroinstalacji o mocy około 330 MW. 41 tysięcy nowych mikroinstalacji przyłączonych do sieci w pierwszym półroczu 2020 roku oznacza, że w sieci PGE pracuje już prawie 100 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy przekraczającej 600 MW.

Inne instalacje OZE przyłączone przez PGE

W pierwszym półroczu 2020 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 131 źródeł OZE większych niż mikroinstalacje. 119 z nich to elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 92 MW, pięć to elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 12,6 MW, a sześć to biogazownie o łącznej mocy 4,7 MW. PGE Dystrybucja przyłączyła też jedną elektrownię wodną o mocy 80 kW.

Redakcja GLOBEnergia