Rekordowa moc!

Ostatnie miesiące były dla fotowoltaiki dobre, ale nie rekordowe. Największy wzrost mocy mieliśmy na początku tego roku: w styczniu 2020, kiedy zainstalowano 173 MWp. W lutym i marcu można było zaobserwować niewielki spadek mocy przyłączonych do sieci. Przypomnijmy, że w lutym przybyło około 124 MW, a w marcu około 100 MWp.

Po tym niewielkim spadku, w kolejnych miesiącach mocy znów zaczęło przybywać. W kwietniu zainstalowano 137,35 MWp, w maju 120,4 MWp, w czerwcu 155,8 MWp, a w lipcu 152,4 MWp.

Teraz przyszedł czas na kolejny rekord! Tylko w sierpniu zainstalowano 267 MWp! Taka moc przekłada się na średnio 8,6 MWp instalowanych każdego dnia, z uwzględnieniem weekendów!

2,5 GWp w polskiej fotowoltaice

Według danych PSE, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowych Sieciach Elektroenergetycznych według stanu na 1.09.2020 r. wyniosła 2528,371 MW. Oznacza to wzrost o 168,7 procent rok do roku i o 11,8 proc. w okresie VIII 2020 – IX 2020 r.

Jest potencjał na 3 GWp na koniec 2020?

Wyniki wskazują, że jak najbardziej! Wystarczyłoby, żeby każdego miesiąca do końca roku przybywało po około 125 MWp. Biorąc pod uwagę moce zainstalowane od początku roku, to jak najbardziej prawdopodobny wynik!

Redakcja GLOBEnergia