W czasach sporów o zasady dopłat do kolektorów słonecznych warto zastanowić się nad alternatywą dla solarów. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła do grzania ciepłej wody użytkowej.

Zagadnienie  zastosowania  systemów  solarnych jak i pomp ciepła znane jest od wielu lat.  Analizując dane helioenergetyczne Polski przeciętna  dawka  promieniowania  słonecznego  wacha  się  w  granicach  od  967–1064  kWh/m 2   dla  odpowiednio  przeciętego  rocznego  usłonecznienia 1580–1624 h. W uproszczeniu można powiedzieć, że jesteśmy wstanie w ciągu 1 h,  pozyskać z 1 m 2  powierzchni czynnej kolektora  słonecznego  1  kWh  energii,  zakładając  „zerowe” straty pozyskania energii promieniowania  słonecznego. Jak informuje Artur Karczmarczyk Główny Konsultant i Szef Działu  Szkoleń Techniki Systemowej Stiebel Eltron Polska – Chwilowy uzysk energetyczny jak  koszty produkcji nie podlega dyskusji z korzyścią dla kolektorów słonecznych, jednak pamiętać należy o potrzebach w ujęciu całego sezonu  oraz o tym, iż nie koniecznie pozyskana energia  będzie  nam  potrzebna  w  południe  pięknego  słonecznego  dnia,  kiedy  nie  ma  nas  w  domu  lub na basenie mamy przerwę technologiczną a w hotelu, pensjonacie mamy minimalne obłożenie. Podejmując decyzje o wyborze systemu  przydatne dla Inwestora są informacje dotyczące:  kosztów  eksploatacyjnych,  inwestycyjnych  oraz energetycznych. Wartym uwagi jest również  rozkład  mocy  dyspozycyjnej  kolektorów  słonecznych i pomp ciepła, wartości skrajnych  minimalnych i maksymalnych w odniesieniu do  prognozowanego czasu pracy systemów.

W  przypadku  zastosowania  w  rozpatrywanych systemach c.w.u. dedykowanej pompy ciepła zauważam, że:

•     różnice w kosztach rocznych przygotowania c.w.u. w stosunku do kolektorów  słonecznych są znikome,
•     nakłady inwestycyjne są niższe, a czas  wykonania systemu krótszy,
•     jest dużo większa niezależność od dodatkowego źródła ciepłą (od 1 kwietnia do 31  października funkcja przygotowania c.w.u.  może być w kotle wyłączona),
•     urządzenie pracuje na żądanie (kiedy  jest zapotrzebowanie na c.w.u.),  
•     w przypadku zastosowania powietrza   z wentylacji lub pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura powietrza  nie spada poniżej +6 o C przez cały rok,  pompa ciepła może być jedynym źródłem  ciepła na rzecz c.w.u. przy bardzo niskich  rocznych kosztach,
•     przy produkcji c.w.u. można wykorzystać  świeże schłodzone powietrze w ilościach  około 500 m 3 /h (w zależności od producenta) do schłodzenia pomieszczeń w domu  (dodatkowa korzyść zastosowania pompy  ciepła – chłodzenie w cenie c.w.u.),
•     możliwość osuszania pomieszczeń  wilgotnych. Na szczególna uwagę w przypadku zastosowania kolektorów słonecznych zasługuje sposób  prowadzanie  instalacji  zasilania  i  powrotu  od  kolektorów do zasobnika c.w.u.
 Należy zwrócić  uwagę  którędy  ta  instalacja  jest  prowadzona  gdyż w budynkach modernizowanych prowadzone są one nierzadko pionem wentylacji grawitacyjnej, co w przypadku współpracy z kotłem  (szczególnie stałopalnym) stanowi bardzo poważne zagrożenie braku odpowiedniej wymiany powietrza w kotłowni. W przypadku zastosowania dedykowanych  c.w.u. pomp ciepła takie sytuacje nie mają miejsca, ponieważ powietrze zewnętrzne doprowadzane  jest  do  urządzenia  przez  odpowiednie  proste w wykonaniu przejścia przez ściany.

  Artur Karczmarczyk
Główny Konsultant i Szef Działu  
Szkoleń Techniki Systemowej
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.