Zakup i montaż instalacji słonecznej z punktu widzenia inwestora powinien zostać poprzedzony analizą następujących aspektów.  Gdzie zamierzamy zlokalizować kolektory słoneczne: na dachu, na ścianie budynku, na gruncie.

Czy wybrane miejsce nie jest zacienione przez drzewa bądź inne budynki. Gdzie zamierzamy zlokalizować pozostałe elementy instalacji słonecznej. Jakie będzie przeznaczenie kolektora słonecznego: ogrzewanie budynku, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Jaki typ kolektora zamierzamy kupić:  płaski czy próżniowy.  
W najbardziej popularnym wariancie obejmującym montaż kolektora na dachu należy upewnić się, że przynajmniej jedna z jego połaci skierowana jest na południe. Jest  to bardzo istotne, gdyż ekspozycja kolektora inna niż południowa wiąże się ze znacznym spadkiem jego efektywności.

 
kolektory słoneczne poradnik inwestoraKażda decyzja powinna zostać dokładnie przemyślana, gdyż po zamontowaniu paneli ich przeniesienie w inne miejsce nie będzie łatwe. Wybierając lokalizację  montażu kolektorów, należy także uwzględnić miejsce, gdzie  będzie zamontowany zasobnik na ciepłą wodę. W naszej strefie klimatycznej kolektory słoneczne nie są  w stanie pokryć w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę  użytkową przy zachowaniu racjonalnych kosztów inwestycyjnych. Wielu inwestorów coraz częściej rozważa wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrzewania.
Kolejnym problemem jest nadmiar energii latem. W tym  przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem jest ogrzewanie  przydomowego basenu, jeżeli inwestor taki posiada. W innym wypadku znaczna ilość energii będzie marnowana. Podejmując decyzję o wykorzystaniu  kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrzewania należy pamiętać o braku korelacji nasłonecznienia i zapotrzebowania na ciepłow w okresie zimowym.
 
Planując instalację słoneczną każdy inwestor staje zawsze przed wyborem typu kolektora. Na polskim rynku dostępne są kolektory, tzw. płaskie i próżniowe rurowe. Oba typy  mają swoje zalety, ale też wady.

Chcąc skorzystać z obowiązującej dotacji NFOŚiGW do instalacji słonecznych  należy przy wyborze kolektora zwrócić uwagę,  czy ma on certyfikat zgodności. Po wyborze komponentów i miejsca instalacji pora na wybór kompetentnego instalatora. Wybierając go, należy zwrócić szczególną  uwagę na to, ile inwestycji już zrealizował  i czy były to małe czy duże instalacje.

Gwarancja na kolektory jest zazwyczaj udzielana od momentu uruchomienia instalacji. Długość gwarancji jest bardzo różna i zależy  od producenta.

Najlepszym czasem do realizowania inwestycji i montażu kolektorów jest okres  wiosenno-letni, gdyż już latem będziemy mogli  skorzystać z ciepłej wody uzyskanej z instalacji. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym  na korzyść prac wykonywanych w tym okresie  jest temperatura na zewnątrz i brak uciążliwości  w postaci opadów śniegu bądź jego zaleganiu  na dachach i gruncie.

 
Ekonomika instalacji słonecznej  

„Opłacalność” instalacji kolektorów słonecznych jest tematem dyskusyjnym. Trudno jednoznacznie generalizować, że instalacja słoneczna jest  opłacalna lub nie. Wiele zależy od poniesionych  kosztów instalacji, zainstalowanych poszczególnych komponentów, rodzaju paliwa lub energii  zastępowanego energią słoneczną.

Najbardziej ekonomicznie uzasadnione jest  stosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Dodatkowo ekonomikę instalacji poprawia właściwy dobór  powierzchni solarów tak, aby teoretyczny  uzysk energii nie przekraczał zapotrzebowania  na energię w miesiącach letnich.

Przeanalizujmy ekonomikę montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody, zakładając, że koszt instalacji wraz z montażem wynosi 10000 zł. W omawianym przykładzie, biorąc pod  uwagę jedynie prosty czynnik ekonomiczny,  inwestycja w instalację słoneczną jest z pewnością opłacalna nawet bez dotacji w przypadku korzystania z elektrycznych podgrzewaczy wody.

Bogdan Szymański
GLOB Energia
Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia 6/2010:

globenergia10.06

art str 1art str 2
art str 3art str4