Kolektory słoneczne w Proszówkach

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Clipboard01

W 2000 roku na terenie gminy Bochnia została oddana do użytku Kryta Pływalnia w Proszówkach, stanowiąca część kompleksu szkolnego. Jest ona obiektem o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych oraz funkcjonalnych.

Dla niezamożnej Gminy Bochnia, o stosunkowo niewielkich dochodach własnych, zawsze podstawową sprawą było obniżenie zużycia nośników energii. Do chwili uruchomienia układu solarnego (i uzyskania w związku z tym pierwszych ekonomicznych efektów) tradycyjne nośniki energii (gaz ziemny i energia elektryczna) pochłaniały aż 42% całkowitych kosztów związanych z działalnością obiektu. Drugą, nie mniej istotną kwestią, było obniżenie poziomu emisji spalin mających szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.
Kolektory słoneczne działające na Krytej Pływalni w Proszówkach od połowy 2003 roku zabezpieczają zapotrzebowanie energetyczne obiektu. Układ solarny wpięty w istniejący wcześniej system grzewczy pływalni wspomaga przede wszystkim ogrzewanie wody basenowej oraz bieżącej wody użytkowej. W jego skład wchodzi 106 kolektorów słonecznych, każdy o powierzchni 2,5 m2, co daje łącznie 265 m2 powierzchni kolektorowej. Realnie przyjęto w projekcie, iż z każdego metra kwadratowego powierzchni kolektora rocznie otrzymujemy 600 kWh (szacunki minimalne), co łącznie daje wartość prawie 160 000 kWh w skali roku. Te teoretyczne założenia znalazły już swoje potwierdzenie w rzeczywistości po pierwszym roku eksploatacji układu.(…)

Źródło: Urząd Gminy Bochnia   

Czytaj całość w GlobEnergia 3/2012
okladka-new-3-2012