Założenia programu Koliber

W 2020 r. Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszyli z trzema nowymi programami dotyczącymi elektromobilności, skierowanymi do różnych beneficjentów, na łączną kwotę blisko 150 mln zł. Nabór wniosków do programów rozpoczął się 26 czerwca br. Wśród nich był program priorytetowy “Koliber – taxi dobre dla klimatu”.

Celem program Koliber było ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inicjatyw polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – zeroemisyjnym przewozie osób. W ramach programu można było dofinansować tylko i wyłącznie przedsięwzięcia wspierające przewóz osób. Preferowano wsparcie zakupu lub leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Można było także się ubiegać o zakup i montaż punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Wnioski można było składać w terminie 26.06 2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. Budżet na realizację celu programu wyniósł 40 mln zł, w tym w przypadku bezzwrotnych form dofinansowania – 25 mln zł, zwrotnych form dofinansowania – do 15 mln zł.

Dofinansowanie w postaci dotacji ustalono w wysokości 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 tys. zł. W przypadku pożyczki beneficjenci mieli otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100  proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnicę pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Wyniki naboru – złożono tylko jeden wniosek

Nasza redakcja wystosowała pytania dotyczące wyników pilotażu. NFOŚiGW informuje, że w ramach programu priorytetowego „Koliber – taxi dobre dla klimatu” złożony został tylko jeden wniosek.

– Sytuacja pandemiczna jaka miała i ma miejsce od wiosny 2020 r. bardzo negatywnie wpłynęła na branżę taksówkarską. Niepewność związana z ilością i ciągłością zleceń spowodowała brak zainteresowania programem właścicieli taksówek. Z uwagi na nietypową sytuację oraz niepewność wnioskodawcy ocena złożonego wniosku została przesunięta- informuje Donata Bieniecka-Popardowska.

Dodała, że ocena wniosku została wznowiona w marcu tego roku i powinna zostać zakończona najpóźniej do końca kwietnia 2021 r.

Redakcja GLOBEnergia